Ziekenfondspatiënt gaat 20% van de kosten betalen

Ziekenfondsverzekerden moeten vanaf 1997 zelf 20% van de kosten van hun medische behandelingen gaan betalen. Deze 'eigen bijdrage', die circa een tientje per keer gaat bedragen, geldt echter niet voor een bezoek aan de huisarts, tandarts en verloskundige.

[UItgaven zorgsectoren in 1997]Voor de eigen betalingen, waardoor de mensen worden gedwongen eerst een keer na te denken voordat ze een beroep doen op de zorg, geldt een maximum van ƒ200 per jaar. Voor de laagste inkomens, zoals sommige uitkeringsgerechtigden en aow'ers, is het maximum ƒ100 per jaar. Dit is een bezuiniging van ƒ110 miljoen voor volgend jaar.

Door verlaging van de ziekenfondspremie met ƒ115 worden de eigen bijdragen voor de minima volledig en voor de overige ziekenfondspatiënten voor de helft gecompenseerd. Alleen als een fondspatiënt in het ziekenhuis ligt, bedraagt de eigen bijdrage minder dan 20% van de kosten omdat die anders ver boven de ƒ10 zou uitkomen. De eigen betaling is vastgesteld op ƒ8 per ligdag.

Ziekenfondsverzekerden die altijd hoge ziektekosten hebben en gedurende drie jaar of langer het maximum van ƒ200 aan eigen bijdragen betalen, krijgen bovendien nog eens ƒ90 terug. Zij gaan er dus per saldo niet op achteruit. Voor 1997 en 1998 geldt deze maatregel ook al voor mensen die respectievelijk één en twee jaar achter elkaar het volle pond hebben betaald.

Eigen risico
Voor de goedkope standaardpakketpolis van de particuliere verzekeraars, die vergelijkbaar is met het ziekenfondspakket, geldt volgend jaar een eigen risico van ƒ200 als het gaat om twee verzekerden per polis en van ƒ100 bij een polis voor een alleenstaande.

De nu bestaande eigen risico's voor hulp van de medische specialist van ƒ300 per polis of ƒ150 voor een alleenstaande komen te vervallen.

Als gevolg van de invoering van de eigen bijdragen in het ziekenfonds, daalt het 'nominale' deel van de ziekenfondspremie volgend jaar met ƒ115 van ƒ342 naar circa ƒ227. De 'procentuele' premie bedraagt in 1997 6,9% van het inkomen. Dat is 0,1% lager dan vorig jaar.

De AWBZ-premie die iedereen betaalt voor langdurige zorg, gaat volgend jaar echter met 1,5% omhoog van 7,35 naar 8,85%. Bejaarden in een verzorgingstehuis hoeven met ingang van 1997 niet langer eerst hun eigen vermogen 'op te eten' voordat de overheid aan de kosten van hun verblijf gaat bijdragen.

'Privacy-toeslag'
Daar staat regenover dat deze ouderen voortaan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van maximaal ƒ3150 per maand moeten gaan betalen. Als zij een hele mooie kamer hebben komt daar nog een 'privacy-toeslag' van maximaal ƒ300 bovenop.

Dit maximum van ƒ3150 geldt ook voor nieuwe bewoners van verpleegtehuizen. Voor mensen die nu al in een verpleegtehuis wonen, blijft onder druk van de Tweede Kamer het oude maximum-tarief van ƒ2300 per maand in stand. De eigen bijdrage voor een kort verblijf in een verzorgings- of verpleegtehuis wordt minimaal ƒ210 per maand.

Mensen die hulp krijgen van een wijkverpleegkundige of een gezinsverzorgster gaan vanaf 1997 evenveel betalen, namelijk een contributie van ƒ55 per jaar en eigen bijdragen van ƒ10 per uur. Als zij nog geen lid zijn van een thuiszorgorganisatie, krijgen zij bovendien een 'toegangsheffing' van ƒ125. Minister Borst wil vanaf 1 juli 1997 nog maar 15 bezoeken aan de vrij-gevestigde psychiaters en psychotherapeuten vergoeden.