Eenmalige uitkering voor Indië-veteranen

Zo'n 80.000 Indië-veteranen krijgen volgend jaar van het kabinet een eenmalige bruto-uitkering van ƒ1000, die is bedoeld als blijk van erkenning.

Het gaat om mensen die in de periode 1936-1962 langer dan de gebruikelijke twee jaar hebben gediend als dienstplichtige of reserveplichtige, maar korter dan vijf jaar. Bovendien moeten ze (een deel van) die tijd in het voormalige Nederlands-Indië hebben gediend.