Wijers stimuleert technologie

Minister Wijers (Economische Zaken) zet zijn kaarten op de stimulering van innovatie en technologie in het bedrijfsleven.

Zo krijgt de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), nu vooral gericht op technische producten, op 1 januari een groter bereik. Bedrijven kunnen dan ook subsidie krijgen voor de ontwikkeling van software. Daarnaast wordt de maximale WBSO-tegemoetkoming per bedrijf per jaar verhoogd van ƒ10 miljoen tot ƒ15 miljoen. In totaal komt er voor de WBSO in 1997 ƒ50 miljoen extra vrij; daarna wordt dat ƒ75 miljoen extra.

Ook komt er een vrije afschrijving voor investeringen in gebouwen voor laboratoria. Hiermee is in 1997 ƒ50 miljoen gemoeid; daarna komt jaarlijks ƒ75 miljoen beschikbaar. Verder introduceert Wijers een nieuwe subsidie voor Bedrijfsgerichte Technologische Samenwerkingsprojecten (BTS). Deze vervangt vier andere regelingen op technisch gebied.

In de energiesector worden twee regelingen van kracht. Er komt een verlaagd btw-tarief voor stroom die milieuvriendelijk wordt opgewekt. Voorts komt er een fiscale aftrek voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Hiervoor is in 1997 ƒ125 miljoen beschikbaar.

Stimulering
Voor de stimulering van export trekt Wijers ruim ƒ300 miljoen uit. Hiervan is een deel gereserveerd voor exportfinanciering. In de exportprogramma's krijgen de buurlanden veel aandacht, net als Midden- en Oost-Europa en landen met snel opkomende economieën in Latijns-Amerika en Azië.

Het Maritiem Research Instituut Nederland (Marin) ontvangt de komende vier jaar maar liefst ƒ100 miljoen. In 1997 gaat Wijers door met het verbeteren van de markt- en prijswerking in diverse sectoren van het bedrijfsleven en de dienstverlening. Zijn pijlen zijn onder meer gericht op accountants, de bouw, de gezondheidszorg en gerechtsdeurwaarders.