Jan Pronk: "Ik ben de loods"

"Van Mierlo is de kapitein op het schip, maar ik ben de loods. Meer pretenties heb ik niet," aldus een grinnikende minister Pronk over zijn positie na de grote reorganisatie bij Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

In theorie is deze herijkingsoperatie afgerond. De schotten tussen Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking zijn weggehaald. De praktijk moet volgend jaar echter uitwijzen of de grote stoelendans die op het departement heeft plaatsgevonden daadwerkelijk zal leiden tot een effectiever beleid.

De totale uitgaven van ƒ7,6 miljard voor het buitenlands beleid in 1997 zijn onder de noemer 'homogene groep internationale samenwerking' ondergebracht. Van dat bedrag wordt ƒ5,9 miljard besteed aan zuivere ontwikkelingshulp.

"Een mooi bedrag. Daar kun je veel van doen," meent Pronk. Zo is 20% bestemd voor sociale basisvoorzieningen in gezondheidszorg en onderwijs in de Derde Wereld; 4% voor bevolkingsvraagstukken; 0,25% van het nationaal inkomen voor de armste landen; en 0,1% van het nationaal inkomen voor internationaal milieubeleid.