Minder reclame-geld voor publieke omroep

De reclame-inkomsten van de publieke radio en tv zullen komend jaar opnieuw afnemen. Staatssecretaris Nuis (Media) rekent voor 1997 op ƒ400 miljoen. Dat is ƒ11 miljoen minder dan dit jaar en ƒ80 miljoen minder dan in 1995.

Vorig jaar konden nog 32% van de kosten voor de landelijke, regionale en wereldomroep betaald worden uit reclame-inkomsten. Komend jaar is dat nog maar 26,3%.

De inkomstendaling is een gevolg van de opkomst van nieuwe commerciële zenders. De staatssecretaris vangt de inkomstenderving op door ƒ50 miljoen niet naar de omroepreserve te laten vloeien. De omroepbijdrage levert ten opzichte van vorig jaar ƒ92 miljoen meer op.