Per jaar ƒ100 miljoen voor meer blauw op de straten

Het kabinet heeft 100 miljoen gulden per jaar uitgetrokken om tussen 1997 en het jaar 2000 duizend agenten extra op straat te brengen.

Daarnaast krijgen de politie, de brandweer en de ambulancediensten ƒ567 miljoen om tot het jaar 2004 hun communicatie-apparatuur te verbeteren. De diensten zelf moeten dat bedrag aanvullen tot een miljard gulden.

Het is onder meer de bedoeling agenten uit te rusten met een computer waarmee zij op straat en in de dienstauto kunnen werken. Zo kan het aantal 'kantooruren' per agent fors worden teruggebracht.

Keiharde afspraken
Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gaat in tegenstelling tot voorgaande jaren keiharde afspraken maken met de regio-politiekorpsen, dat de bedragen die hij beschikbaar stelt ook daadwerkelijk worden besteed aan extra agenten en betere apparatuur.

De VVD-bewindsman gaf in een toelichting op zijn begroting toe dat hij hiermee de nieuwe Politiewet uit 1993 geweld aandoet. Die wet laat de korpsen juist vrij om het geld dat zij van het rijk krijgen te besteden aan zaken die zij zelf belangrijk vinden.

Volgens Dijkstal is het echter nodig dat de beide politieministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zich nadrukkelijker met de politie bemoeien. "De besteding van gelden aan andere zaken dan waarvoor ze bedoeld waren, maar ook de kritiek op het afschaffen van bij voorbeeld de jeugd- en zedenpolitie en de milieupolitie, laten overduidelijk zien dat meer bemoeienis nodig is", aldus Dijkstal.

Behalve de extra duizend agenten, heeft het kabinet nog eens ƒ44 miljoen vrijgemaakt om meer agenten op straat te brengen in de landelijke gebieden. Tijdens een vorige reorganisatie is een groot aantal agenten van dunbevolkte gebieden naar de steden overgeplaatst. Vooral Groningen en Limburg hebben daar last van gehad.