Lokale lasten: ƒ1.300 per huis

De lokale belastingen die gemiddeld per woonhuis moeten worden betaald zijn de afgelopen jaren gestegen tot maar liefst 1300 gulden per jaar.

Dat blijkt uit de nota Lokale Lastendruk van de staatssecretarissen Vermeend (Financien) en Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken), waarmee een halt moet worden toegeroepen aan de forse jaarlijkse stijging van de lokale lasten.

Lastenverzwaringen die veroorzaakt worden door Haags beleid zullen in de toekomst minder snel op het bordje van de burger terechtkomen. Tevens zal het tarievenbeleid van gemeenten veel kritischer worden gevolgd.

Het grootste deel aan lokale lasten bestaat nog steeds uit de onroerendezaakbelasting (ozb), die gemiddeld 431 gulden per woning bedraagt. Andere grote kostenposten zijn de reinigingsheffing (363 gulden), de waterschapslasten (332 gulden) en het rioolrecht (168 gulden).

Met name de reinigingsheffing en de rioolrechten zijn de laatste jaren door de milieuwetgeving fors gestegen (gemiddeld ruim 12,5%). De groei van de waterschapslasten ligt recent op 5,4% per jaar, terwijl de ozb-lasten met een reële toename van slechts 0,2% per jaar redelijk in balans lijken.