Lesgeld gaat direct in bij 16e verjaardag

Scholieren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten volgende schooljaar in het kwartaal nadat zij 16 jaar zijn geworden, lesgeld gaan betalen.

Op dit moment betalen alleen 16-jarigen die vóór 1 augustus jarig zijn 1.497 gulden lesgeld. Degenen die na 1 augustus jarig zijn betalen helemaal geen lesgeld. Minister Ritzen (Onderwijs) wil die ongelijkheid rechttrekken. Hij haalt met de maatregel volgend jaar 15 miljoen gulden binnen en de jaren daarna ƒ50 miljoen.

In totaal bezuinigt Ritzen volgend jaar ƒ192 miljoen. Hij mag overigens het meeste van alle ministers besteden, een part van ƒ37,2 miljard uit de totale koek van ƒ202,1 miljard. Het resterende bezuinigingsbedrag haalt hij onder meer weg bij het kunstonderwijs, dat ƒ4 miljoen oplopend tot ƒ25 miljoen in het jaar 2001 moet inleveren.

Op de studiefinanciering voor reiskosten van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt ƒ12 miljoen (oplopend tot ƒ124 miljoen in 2000) bezuinigd. Voor de lerarensalarissen is volgend jaar juist ƒ75 miljoen extra uitgetrokken. Ook voor computeronderwijs is ƒ10 miljoen vrijgemaakt, oplopend tot ƒ30 miljoen in 1999. Uitkeringen voor werkloze leraren vergen volgend jaar ook ƒ100 miljoen gulden extra.

Wetenschap
Voor de wetenschap is meer geld uitgetrokken omdat die volgens Ritzen meer in contact moet komen met de maatschappij en internationaler en van betere kwaliteit moet worden. Voor top-onderzoeksscholen heeft hij ƒ70 miljoen uitgetrokken, voor top-onderzoekers ƒ30 miljoen.

Staatssecretaris Netelenbos doet volgend jaar niets aan de klassegrootte in het basisonderwijs. Een kwart van de klassen is groter dan 30 leerlingen, ruim de helft zit tussen de 20 en de 30 leerlingen en 21% is kleiner dan 20 kinderen. Uit een Amerikaans onderzoek bleek onlangs dat leerlingen hun hele schoolloopbaan beter presteren als ze in de lage klassen van de basisschool in kleine klassen van 19 leerlingen hebben gezeten.

Volgens Netelenbos kost het verkleinen van alle klassen ruim ƒ1 miljard. Dat heeft ze niet. De suggestie om het geld uit de 'achterstandspot' voor kleinere klassen te gebruiken wijst ze fel van de hand.