Tommel verwacht lagere huurstijging komende jaren

Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) verwacht dat de gemiddelde huurverhoging de komende jaren flink zal dalen. Voor 1997 rekent de bewindsman op 3,5 % tegen 3,9 % dit jaar. Op termijn is een verdere daling naar 2% in principe haalbaar.

Voor mensen die individuele huursubsidie (ihs) ontvangen heeft de staatssecretaris goed nieuws. Met het nieuwe ihs-systeem dat 1 juli aanstaande ingaat "gaat bijna iedere ihs-ontvanger er op vooruit." Met name ouderen, mensen in de wat duurdere woningen en grote gezinnen gaan er soms hele procenten op vooruit, belooft Tommel.

Daarnaast doet het kabinet voor de minima ook komend jaar wat extra's via de huursubsidie. Doordat zij meer subsidie ontvangen, betalen zij 2% minder huurverhoging. Hiervoor is volgend jaar 25 miljoen gulden beschikbaar en vanaf 1998 jaarlijks 50 miljoen gulden.

Via de koopkrachtreparatie krijgen ontvangers van huursubsidie dit jaar een toeslag van 50 gulden (alleenwonenden) of 100 gulden (gezinnen). Deze toeslag wordt met ingang van 1997 structureel in de ihs opgenomen.

Het kabinet gaat ook de leefbaarheid in de steden verbeteren. Daarvoor komt jaarlijks 65 miljoen gulden beschikbaar. In stadswijken met veel goedkope huizen moeten meer duurdere woningen komen om de uittocht van mensen met een beter inkomen te stoppen, slechte of onverhuurbare woningen worden gesloopt en vervangen, kleine woningen worden samengevoegd zodat zij beter verhuurd kunnen worden en er komt meer aandacht voor onderhoud.

De staatssecretaris wil dat woningcorporaties de komende 15 jaar zo'n 200.000 sociale huurwoningen verkopen om het eigen woningbezit te bevorderen en mensen aan hun buurt te binden.