Aantal werkstraffen wordt bijna verdubbeld


Sorgdrager laat 1200 cellen extra bouwen

Minister Sorgdrager (Justitie) heeft voor de jaren 1997 tot 2000 jaarlijks 180 miljoen gulden vrijgemaakt om 1200 extra cellen te bouwen. Voor uitbreiding van alternatieve straffen heeft ze 10 miljoen gulden uitgetrokken.

Daarmee zijn de cellen haar grootste kostenpost geworden. Een kwart van de Justitiebegroting gaat naar de dienst Justitiële inrichtingen. Het totaal aantal cellen komt op 16.000. In totaal besteedt minister Sorgdrager volgend jaar 5,9 miljard gulden.

Het aantal cellen in de gevangenissen wordt de komende drie jaar uitgebreid met 900. Er komen 190 extra plaatsen bij in de jeugdinrichtingen en 72 in de tbs-klinieken.

Het aantal plaatsen in drugsvrije afdelingen wordt uitgebreid tot 620 en er komen 350 cellen in bij voorbeeld Rotterdam en Amsterdam om verslaafden die 'vaste klant' zijn van Justitie gedwongen vast te zetten.

De D66-bewindsvrouw wil het aantal alternatieve straffen uitbreiden tot ongeveer 26.000 in het jaar 2000. Vorig jaar werd aan 14.000 criminelen een werkstraf opgelegd. Daarmee denkt Sorgdrager 650 cellen vrij te houden voor zwaardere criminelen.

Door gevangenen het laatste deel van hun celstraf buiten de gevangenis een werkprogramma te laten volgen en het elektronisch toezicht op thuiswonende veroordeelden uit te breiden kunnen nog eens 250 cellen worden uitgespaard.

Volgend jaar wordt eveneens een 'sober regime' ingevoerd voor bij voorbeeld arrestanten, overlastveroorzakers en vreemdelingen die wachten op uitzetting naar hun land van herkomst.

Zo'n opsluiting is 14% goedkoper dan opsluiting in gewone gevangenissen omdat de gevangenen een werkprogramma van 8 uur per dag volgen. Zodoende kan er op gevangenispersoneel worden bespaard. De maximale verblijfsduur in deze cellen wordt twee maanden.

Ondergrens
Minister Sorgdrager zei in een toelichting op haar begroting dat met het creëren van deze 'sobere cellen' voor haar de ondergrens is bereikt. Het onderbrengen van twee gevangenen op één cel gaat haar een stap te ver.

Het ministerie van Justitie moet volgend jaar ƒ45,2 miljoen bezuinigen, oplopend tot ƒ123,6 miljoen in het jaar 2001. Sorgdrager bespaart op de opvang van asielzoekers, de griffierechten en het gevangeniswezen. Ook het opleggen van bestuurlijke boetes in plaats van boetes via de rechter, levert geld op.

Volgens Sorgdrager, die voorspelde dat de maatschappelijke druk op Justitie zal blijven aanhouden, kan zij niet soberder werken dan zij nu doet. "Als de Tweede Kamer het komende jaar iets extra's van mij verlangt, dan zal het kabinet daar geld voor vrij moeten maken, want ik heb het niet meer", waarschuwde Sorgdrager.

Uit haar begroting blijkt overigens de eindrekening van Sorgdrager voor volgend jaar nog niet helemaal klopt. Ze kampt nog met een 'gaatje' van ƒ9,2 miljoen, waar ze nog een oplossing voor moet zoeken.