Minister Van Mierlo:

'EU-voorzitterschap moet succes worden'

Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) wil alles op alles zetten om het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie (EU), de eerste helft van 1997, tot een succes te maken. Als grootste van de kleine Europese landen zou Nederland daarmee aan invloed kunnen winnen.

"Het wordt een heuse krachttoer," schrijft de bewindsman in zijn begroting voor volgend jaar. Hij hoopt dat de zogenoemde Inter Gouvernementele Conferentie (IGC) over de versterking van de EU onder Nederlandse leiding in juni in Amsterdam wordt afgesloten. Gezien de grote reserves van met name Britse zijde wordt dat overigens betwijfeld.

Van Mierlo verwacht dat hij naast de IGC volgend jaar zijn handen vol zal hebben aan voormalig Joegoslavië. De aanwezigheid van een internationale troepenmacht in Bosnië is volgens hem ook volgend jaar onontbeerlijk. Nederland zal in principe daaraan blijven bijdragen.

In tegenstelling tot minister Voorhoeve (Defensie) acht Van Mierlo het te vroeg om nu al uit te gaan van een halvering van de Nederlandse bijdrage aan een nieuwe vredesmacht. Voorhoeve's uitgangspunt om volgend jaar duizend militairen te leveren voor een dergelijk vredesleger, moet eerst nog aan het kabinet worden voorgelegd. Voor IFOR zijn thans ruim tweeduizend Nederlandse militairen ingezet.

Mensenrechtenbeleid
Minister Van Mierlo wijst evenals zijn socialistische collega Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) de kritiek vanuit de PvdA op zijn mensenrechtenbeleid van de hand. Volgens de commissie-Van Traa is Nederland op dit punt 'onzichtbaar' geworden en verschuilt Den Haag zich te veel achter Brussel.

"Van Traa is er kennelijk wat lang uitgeweest," aldus een cynische Van Mierlo met een verwijzing naar de tijdrovende werkzaamheden van het PvdA-Kamerlid voor de IRT-enqûete. "Op het terrein van de mensenrechten gebeurd zeer veel. Van Traa heeft daar geen weet van," valt Pronk bij. "Bovendien bereik je over het algemeen meer in EU-verband, wanneer je een land aanspreekt op schending van de mensenrechten."

Gezien de toegenomen Nederlandse activiteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wordt het postennet daar versterkt. Na de opening van een Nederlandse vertegenwoordiging bij de Palestijnse autoriteit en in Jordanië, heeft de regering besloten ambassades in Libanon en Algerije te heropenen. Tevens zullen er binnenkort posten worden geopend in onder meer Beiroet, Riga, Kanton en Ho Chi Min-stad (het vroegere Saigon).