Grote rol boer bij natuurbeheer

Boeren en particulieren moeten de rol van de overheid in het natuurbeheer voor een deel gaan overnemen. De staat zal daarom volgend jaar ƒ4 miljoen minder uittrekken voor de aankoop van natuurgebied en boerenland.

Dat betekent een verminderde grondaankoop van 200 hectare in 1997 oplopend tot 600 hectare een jaar later. Daarnaast zal Staatsbosbeheer een deel van de agrarische cultuurgronden verkopen.

Minister Van Aartsen (Landbouw) wil zo de samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer versterken. "Dat is uiteindelijk van belang voor de natuur in Nederland", aldus de bewindsman in een toelichting op zijn begroting. Boeren zouden extra inkomen kunnen verwerven met het natuurbeheer.

Een punt van zorg voor Van Aartsen is de aankoop van bos in de Randstad. "De bosaanleg loopt op zich goed, maar in de Randstad zijn er wat problemen door gemeenten en hoge grondprijzen. De VVD-bewindsman zal extra aandacht geven aan dat probleem. Tussen 1990 en eind 1995 is slechts 822 hectare aangekocht, terwijl gerekend werd op 2270 hectare. Voor de glastuinbouw, die het momenteel erg moeilijk heeft, stelt Van Aartsen de komende 10 jaar ƒ300 miljoen ter beschikking om de sector er weer bovenop te helpen.