Beroepsleger luidt nieuw tijdperk in

Vanaf 1 januari volgend jaar heeft Nederland een volledig beroepsleger. De laatste lichting dienstplichtigen zwaait eind dit jaar af. Daarmee begint een nieuw tijdperk voor het defensie-apparaat.

Nederlandse militairen die voor vredesoperaties naar het buitenland worden gezonden, zijn het visitekaartje van de krijgsmacht nieuwe stijl. Lange haren en oorbellen zijn taboe. Goed gekapt in gesteven uniformen moeten zij voortaan hun taken gedisciplineerd uitvoeren.

Minister Voorhoeve heeft de landmacht, luchtmacht en marine opdracht gegeven voor half november gedragsregels op te stellen over onder meer het uiterlijk van hun personeel. Als basis daarvoor geldt de gedragscode waarvan de hoofdelementen zijn:

Correcte en integere uitvoering van de opgedragen taken; een houding en gedrag waaruit zelfrespect en respect voor de medemens spreekt; het geven van steun en hulp in moeilijke omstandigheden; beheerst omgaan met macht en geweld.

Staatssecretaris Gmelich Meijling moet volgend jaar de boer op om voor ƒ50 miljoen extra overtollig legermaterieel aan het buitenland te slijten. Lukt hem dat niet, dan zal een greep in de schatkist gedaan moeten worden om de defensiebegroting sluitend te krijgen. Er was al geraamd dat de bewindsman in 1997 ƒ244 miljoen zou binnenhalen voor af te stoten wapentuig.

In het kader van de algemene bezuinigingen moet Defensie het komende jaar ƒ77 miljoen extra korten op zijn begroting van in totaal ƒ13,3 miljard. Voorhoeve denkt dat te realiseren door bouwprojecten en aanschaf van materieel uit te stellen. Door de deelname aan vredesoperaties te beperken, bespaart de bewindsman nog eens ƒ15 miljoen.

Na alle afslankingsoperaties van de afgelopen jaren, krijgt de landmacht er voor het eerst 185 nieuwe banen bij. De vredesoperaties hebben geleerd dat er een tekort is aan genie-personeel. Daarom heeft Voorhoeve besloten een extra genieconstructie-compagnie op te richten. Tevens zullen er extra instructeurs worden opgeleid om mijnen te ruimen.

De nieuwe krijgsmacht krijgt volgend jaar ultramodern wapentuig. Voor de marine is het paradepaardje het amfibisch transportschip Hr.Ms. Rotterdam van ƒ281 miljoen. Voorts zal de bouw van twee luchtverdedigingsfregatten anderhalf jaar naar voren worden gehaald.

De landmacht krijgt de beschikking over gemoderniseerde Leopard-II tanks. Voertuigen voor VN-operaties krijgen een zwaardere bepantsering, wat ƒ40 miljoen extra gaat kosten. Voor het transport van de luchtmobiele brigade komen Chinook- en Cougar-helikopters beschikbaar. Zij zullen in de lucht worden beschermd door de Apache-gevechtshelikopter.