Accijnzen benzine, diesel en lpg omhoog

Per 1 juli van het volgend jaar gaat de accijns voor een liter benzine met 11 cent omhoog en is bij diesel en lpg sprake van een verhoging van respectievelijk 5 en 8 cent.

Inclusief de btw en de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie gaat een liter benzine hierdoor aan de pomp 15 cent extra kosten. Diesel en lpg worden al met al 6 en 9,5 cent duurder. Met de geplande verhoging van de accijnzen op benzine, diesel en lpg zet het kabinet een eerste stap in de richting van de in het regeerakkoord afgesproken 'variabilisatie' van de autokosten.

Extra prikkel
Door de de brandstofprijs te verhogen en tegelijkertijd de vaste kosten, de motorrijtuigenbelasting, te verlagen wordt gepoogd een extra prikkel aan automobilisten te geven om hun voertuig wat vaker te laten staan.

Daarnaast zullen mensen in de toekomst bij de aanschaf van een nieuwe auto wellicht eerder kiezen voor een zuiniger exemplaar. De 400 miljoen gulden aan accijns en de 50 miljoen gulden btw die de Staat hierdoor volgend jaar extra ontvangt zullen volledig worden teruggegeven via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

Voor auto's die op benzine rijden gaat het om een verlaging van 140 gulden per jaar, terwijl dieselrijders 107 gulden overhouden. Ook bij lpg-auto's (min 220 gulden), bestelauto's (min 178 gulden) en motoren (min 36 gulden) dalen de vaste lasten.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) gaat de komende maanden vooral op uitdrukkelijk verzoek van minister Wijers (Economische Zaken) met het beroepsgoederenvervoer overleggen hoe een verzwaring van de lasten voor deze sector kan worden voorkomen.

Omdat compensatie via de motorrijtuigenbelasting niet mogelijk is, wordt voor de vrachtvervoerders naar andere oplossingen gezocht. Het kabinet heeft hier 55 miljoen gulden voor gereserveerd. Het kabinet heeft overigens afgezien van de in eerdere berekeningen voorkomende accijnsverhoging van 25 cent per liter benzine, omdat hierdoor te veel problemen werden verwacht rond het tankgedrag aan de grens.

Buitenland
Ook de nu geplande accijnsverhoging zal voor een klein deel weglekken naar het buitenland doordat automobilisten vaker in het goedkopere België en Duitsland gaan tanken. Het kabinet neemt deze kosten voor haar rekening.

De accijnsverhoging van volgend jaar wordt door het kabinet als een eerste stap gezien. Indien de brandstofprijzen in Duitsland en Belgie de komende jaren alsnog worden verhoogd zullen ook in Nederland de accijnzen verder worden verhoogd.