Raad van State wil hogere benzine-accijns uitstellen

De Raad van State vindt dat de regering de verhoging van de benzine-accijns moet uitstellen zolang niet duidelijk is dat de Nederlander ook minder gaat autorijden.

Volgens het hoogste adviescollege van ons land hebben bescheiden prijsverhogingen weinig invloed op het gedrag van de automobilist. Het kabinet is van plan de accijns op benzine per 1 juli volgend jaar met 11 cent te verhogen. Ook de accijns op diesel en lpg gaat omhoog met respectievelijk 5 en 8 cent.

De Raad van State wijst erop dat dergelijke accijnsverhogingen alleen effect hebben als zij "vrij fors" zijn. De Raad vreest dat Nederlanders die langs de grens wonen voortaan gaan tanken in België of Duitsland. De Raad van State vindt dat het kabinet eerst moet onderzoeken welke verhoging wél tot minder autoverkeer zal leiden.

Het college stemt in met de verhoging van de accijns op sigaretten en shag en vraagt zich af waarom de regering de alcoholaccijnzen buiten schot heeft gelaten.

Staatsschuld
In het overigens milde advies pleit de raad voor een snellere vermindering van de staatsschuld. De huidige gunstige economische omstandigheden bieden daarvoor mogelijkheden. Zo vraagt de Raad van State zich af waarom de ƒ2,75 miljard aan opbrengst van de verkochte deelnemingen niet is gebruikt voor een eenmalige verlaging van de staatsschuld.

De Raad vindt verder dat het kabinet moet aangeven in welk tempo toegewerkt wordt naar het EMU-criterium van 60 procent voor de staatsschuldquote. Ook de collectieve lastendruk moet volgens de Raad verder omlaag.

Al met al is de Raad van State echter tevreden over de voornemens van het kabinet. Hij verwacht dat de beoogde dalingen van financieringstekort en staatsschuld toetreding tot de Economische en Monetaire Unie mogelijk maken. En dat is "een stap van historisch belang", zo meent het college.

De Raad van State vindt dat de regering nog "onvoldoende" duidelijk maakt wat zij in de toekomst met de sociale zekerheid wil. Die duidelijkheid moet er deze kabinetsperiode nog wel komen, meent de Raad.