Staatssecretaris heeft tijd over

Vermeend wil nieuwe opzet belastingstelsel

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) gaat de komende maanden onderzoeken hoe in het begin van de volgende eeuw kan worden overgestapt op een compleet nieuw en gemoderniseerd belastingstelsel.

Volgens de bewindsman is een nieuwe opzet voor de 21e eeuw gewenst, omdat de fiscale wereld volop in beweging is. Daarnaast kan aan het huidige Nederlandse stelsel eigenlijk weinig meer worden verbeterd.

"Op hoofdlijnen hebben we de boel fiscaal op orde. Als je verder gaat zijn er alleen nog maar zeer kleine winsten te behalen", aldus Vermeend. "Ik heb dus tijd over en daarom gaan we nu alvast naar de toekomst kijken."

Verschuiving
Wereldwijd is volgens Vermeend de laatste jaren een trend ontstaan die een verschuiving inhoudt van belasting op consumptie in plaats van op arbeid. Een voorbeeld is de recent in Nederland ingevoerde ecotax. "De concurrentie tussen landen op belastinggebied neemt toe. Het in een land gebruikte stelsel wordt steeds belangijker bij de keuze van een vestigingsplaats", aldus Vermeend.

Overigens zal het onderzoek naar een nieuw belastingstelsel niet worden uitgevoerd in samenwerking met de ons omringende landen. "Daar is men nog niet zover, maar dat duurt me veel te lang", aldus de bewindsman, die de ontwikkelingen in het buitenland echter wel nauwlettend in de gaten houdt