Zorgen over drugshandel
op Antillen en Aruba

Het kabinet overweegt de bestrijding van de georganiseerde misdaad op de Nederlandse Antillen en Aruba uit handen te nemen van de regeringen van deze rijksdelen en dit tot een zaak van het Koninkrijk te maken.

Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) deelt de zorgen van zijn collega Voorhoeve (Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) over de criminele maffia-praktijken zoals drugshandel en witwassen van drugsgelden in het Caribische gebied.

De rechtshandhaving op Aruba baart minister Voorhoeve al enige tijd grote zorgen. "Het onafhankelijk functioneren van het Openbaar Ministerie als vitaal onderdeel van het rechtssysteem wordt ter discussie gesteld. Ook anderszins zijn er redenen voor bezinning op het bestuurlijk functioneren van de strafrechtelijke rechtshandhaving op Aruba," aldus de bewindsman in zijn begroting.

Voordat er concrete maatregelen worden getroffen, wacht Voorhoeve eerst de bevindingen en aanbevelingen af van de commissie-De Ruiter over het functioneren van de rechtshandhaving. In Den Haag wordt algemeen aangenomen dat J. de Wijs, chef van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) volgend jaar naar Aruba gestuurd zal worden om daar orde op zaken te stellen.

In totaal trekt het kabinet in 1997 ƒ301 miljoen uit voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Een belangrijk deel van dit bedrag zal worden besteed aan uitbreiding en modernisering van het gevangeniswezen, zoals de veel te krappe Curaçaose Koraalspecht-gevangenis.