Kabinet gaat ww aanpakken

"Streng aan de poort, actief aan de uitgang", is het kabinetsmotto bij de sociale verzekeringen. Hoe minder uitkeringen, hoe lager de premies en de arbeidskosten. Lage arbeidskosten zijn weer goed voor de werkgelegenheid.

[Werkloosheid en Werkgelegenheid]Volgens minister Melkert en staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) zijn we goed op weg, al moet er nog veel gebeuren. Het aantal mensen onder de 65 met een uitkering blijft dalen. Dit jaar is de daling van het aantal uitkeringstrekkers onder de 65 zelfs groter dan het aantal nieuwe aow'ers. Voor het eerst sinds jaren gaat daarmee het absolute aantal mensen met een uitkering naar beneden.

Volgend jaar zijn er op 100 mensen die werken 78,3 mensen met een uitkering. Dat is de gunstigste verhouding sinds 1982. Het is bovendien belangrijk voor de koppeling tussen lonen en uitkeringen. In de koppelingswet staat namelijk dat er gekoppeld moet worden als het cijfer onder de 82,6 ligt.

Veel mensen die hun baan kwijtraken komen snel weer aan het werk, maar een groot probleem blijft het aantal langdurig werklozen. Zo'n 140.000 mensen, die grotendeels in de bijstand zitten, hebben vrijwel geen kans om ooit nog aan betaald werk te komen. Om hen niet maatschappelijk buiten de boot te laten vallen mogen de sociale diensten van een aantal steden deze groep binnenkort onbetaald werk laten doen met behoud van uitkering. De sociale dienst mag deelname aan dat plan verplicht stellen.

Instroom terugdringen
Nu de ziektewet en de wao zijn aangepakt, gaat het kabinet zijn pijlen richten op de werkloosheidswet (ww). Op verschillende manieren wil het kabinet de instroom in de ww terugdringen.

Bedrijven die het even moeilijk hebben mogen hun werknemers korter laten werken en voor dat kortere deel in de ww laten lopen, stelt het kabinet voor. Op de korte termijn levert dat meer ww'ers op, maar op de langere termijn juist minder omdat er minder mensen ontslagen hoeven te worden.

Verder wil het kabinet onderzoeken of premiedifferentiatie in de ww mogelijk is. Bedrijven die veel mensen ontslaan, zouden dan een hogere ww-premie betalen. Bovendien gaat het kabinet bekijken of ww'ers pensioen mogen blijven opbouwen.

Het kabinet maakt zich zorgen dat zo weinig ouderen tussen de 50 en 65 jaar betaald werk doen. Daarom zal leeftijdsdiscriminatie worden bestreden en moet er meer scholing voor ouderen komen. Bovendien kunnen ouderen langer aan het werk blijven als zij een lagere functie aanvaarden: 'demotie'.

Demotie heeft wel gevolgen voor hun pensioen en ook voor hun eventuele ww- of wao-uitkering. Het kabinet gaat bekijken hoe de ww en wao aangepast kunnen worden om demotie aantrekkelijk te maken, maar wil tegelijkertijd voorkomen dat de ww of wao juist weer te aantrekkelijk worden.