&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Ziekenfondspremie met 0,15% omlaag

DEN HAAG - De ziekenfondspremie daalt in 2001 naar verwachting licht met 0,15% en komt uit op 7,95% van het premieplichtig inkomen. Hiervan komt 6,25% voor rekening van de werkgevers en 1,70% ten laste van de werknemers.

De door de ziekenfondsen zelf vastgestelde nominale premie blijft vrijwel gelijk met gemiddeld ƒ414 per jaar. Het verschil per ziekenfonds wordt echter wel steeds groter en kan oplopen tot bijna ƒ150. De awbz-premie, die alle Nederlanders betalen voor langdurige en kostbare zorg, blijft eveneens gelijk op 10,25%.

Jongeren onder de 18 jaar met een baantje hoeven vanaf 1 april volgend jaar geen nominale ziekenfondspremie meer te betalen.

Naar verwachting zullen de premies voor particuliere verzekeringen volgend jaar met gemiddeld zo'n 7% stijgen. De afzonderlijke maatschappijen stellen de premies zelf vast. De verwachte stijging wordt veroorzaakt door een toename van de kosten per verzekerde van 6% en een inhaalslag die de zorgverzekeraars nog moeten maken.

De wtz-omslagbijdrage voor particulieren tussen de 20 en 65 jaar wordt naar verwachting fors verhoogd van ƒ398 naar ƒ465 per jaar. Deze solidariteitsbijdrage heeft dit jaar niet voldoende opgeleverd om de tekorten te dekken.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl