&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Uitzendbranche en zorg grote 'wao-boosdoeners'

DEN HAAG - De zorg en de uitzendbranche zijn de grootste veroorzakers van het fors gestegen aantal wao'ers. Deze sectoren waren in 1999 verantwoordelijk voor 51% van de totale groei.

Dat blijkt uit een branchevergelijking van het ministerie van Sociale Zaken.

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) spreekt van een "zorgelijke volumeontwikkeling in de wao". Het aantal aanvragen komt dit jaar uit op 160.000, dat zijn er weer 20.000 meer dan vorig jaar. Als belangrijke oorzaak noemt Hoogervorst de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor ook mensen met een slechtere gezondheid een kans krijgen.

Het kabinet verwacht dat het aantal wao'ers de komende jaren verder oploopt van 912.000 op dit moment naar bijna 950.000 in 2002. Belangrijkste oorzaken zijn de groei van de beroepsbevolking, de vergrijzing en de toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt.

De wao-instroom bestaat voor 56% uit vrouwen, van wie een derde jonger is dan 35 jaar. Vaak gaat het hier om psychische klachten. Of de 'dubbele belasting' van zorg en werk hieraan ten grondslag ligt, is nog niet bewezen. Een commissie van wijzen, de commissie-Donner, komt eind dit jaar met een rapport, dat de hele wao-problematiek in kaart moet brengen. Speerpunten van het huidige kabinetsbeleid bij het terugdringen van het aantal wao'ers zijn: vroeg ingrijpen in het eerste ziektejaar, betere keuringen en meer preventie.

Hoogervorst ziet wel al een lichtpuntje in het wao-drama. Uit de jongste cijfers blijkt dat minder zieke werknemers volledig worden afgekeurd. Het aantal gedeeltelijke afkeuringen is gestegen van 33% naar 38%.

Verder verwacht de VVD-bewindsman dat de gemiddelde wao-uitkering straks lager zal uitvallen, omdat niet meer de leeftijd van de werknemer, maar het arbeidsverleden bepalend wordt. Omdat de wao'ers steeds jonger worden en weinig verdienen leidt de wao-problematiek niet tot een financiële tegenvaller.

Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) stijgt ook sneller dan verwacht. Lag het gemiddeld verzuim in 1997 nog op 4,6%, in 1999 was dit 5,4%. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de werkdruk in ons land toeneemt en meer mensen met een gezondheidsrisico aan de slag gaan. Vorig jaar had ongeveer 4% van de nieuwe wao'ers last van een 'muisarm' (RSI).

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl