&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Starters zorgen voor helft van nieuwe banen

DEN HAAG - Het aantal starters is dit jaar met 55.000 nieuwe ondernemers explosief gestegen. Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) wil dat er het komend jaar daarom meer aandacht komt voor kleine bedrijven die "de drijvende kracht achter de nieuwe economie zijn". De snelgroeiende starters namen het afgelopen jaar de helft van de nieuw gecreëerde banen voor hun rekening.

Volgens Economische Zaken hebben de starters een belangrijke aanjaagfunctie voor de vernieuwende economie. Voor de ontwikkeling van de kenniseconomie trekt het kabinet in totaal ƒ2,5 miljard extra uit. Het grootste deel daarvan, ƒ1,32 miljard gaat naar onderwijs en scholing.

Ybema vindt de kenniseconomie uitdrukkelijk niet alleen een zaak van technologische ontwikkeling. Integendeel, de snelheid van technologische ontwikkelingen is afhankelijk van de kwaliteit en beschikbaarheid van menselijk kapitaal, aldus de bewindsman.

Verder is er voor kennis en innovatie ƒ140 miljoen extra vrijgemaakt. Voor ict-investeringen en -onderzoek is nog eens ƒ400 miljoenen voor arbeid en sociale zekerheid ƒ700 miljoen beschikbaar.

Kijkend naar de Verenigde Staten hamerde minister Jorritsma op het belang van een groeiende arbeidsproductiviteit. Ook omdat dit helpt de spanningen op de arbeidsmarkt terug te dringen. Vooral de investeringen in ict zijn daarbij van groot belang. "Daar moet de vernieuwingskracht van Nederland zichtbaar worden", aldus Jorritsma.

"Maar vernieuwing is niet alleen financiële impulsen geven", zei de minister wijzend op hervormingen zoals het versnellen van de liberalisering van de sectoren energie en telecom. Verder vond de minister dat er met marktwerking in de zorg nog veel te winnen valt.

Jorritsma vindt het belangrijk om, ook als het goed gaat, te blijven vernieuwen want "een dure dollar en hoge olieprijs laten zien dat er onzekerheden in het economische beeld zitten".

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl