&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Extra geld voor schuldverlichting van arme landen

DEN HAAG - Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) mag volgend jaar ƒ600 miljoen meer uitgeven. Haar begroting komt daarmee op ƒ8,2 miljard. De stijging is het gevolg van de sterke economische groei. In het regeerakkoord is afgesproken dat 0,8% van het bruto nationaal product naar ontwikkelingssamenwerking gaat.

Van het extra geld wil de bewindsvrouw ƒ200 miljoen besteden aan schuldkwijtschelding voor de arme landen. "Wij doen wat we beloven. Dat kunnen helaas niet alle rijke landen zeggen", klaagt de PvdA-minister. Voor schuldverlichting is daarmee volgend jaar ƒ700 miljoen beschikbaar. Van de rest van het extra geld wordt ƒ75 miljoen besteed aan onderwijsprojecten.

Herfkens hoeft verder niet meer op te draaien voor de internationale reductie van het broeikasgas CO2. Daardoor kan zij vanaf 2002 nog eens ƒ300 miljoen extra uitgeven. De minister wil een groter deel van het geld gaan besteden via internationale organisaties omdat dat efficiënter kan zijn.

Buitenlandse Zaken richt voor ƒ15 miljoen een vredesfonds op waarmee derdewereldlanden zich beter kunnen voorbereiden op vredesmissies. Verder gaat er de komende jaren ƒ9 miljoen extra naar het promoten van Nederlandse cultuur in het buitenland. Daarvoor is vanaf 2003 ƒ25 miljoen beschikbaar. Aan projecten voor beter bestuur in Oost-Europa wordt ƒ11 miljoen meer uitgegeven.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl