&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Raad van State legt lat nog hoger

DEN HAAG - De Raad van State prijst het tweede kabinet-Kok omdat de Nederlandse overheid voor het eerst in 25 jaar niet meer hoeft te lenen ter financiering van de jaarlijkse uitgaven. "Dit is een indrukwekkend resultaat", aldus de Raad van State.

Tegelijkertijd uit het hoogste adviescollege van de regering kritiek op de wijze waarop de enorme meevallers, die zijn ontstaan als gevolg van de economische bloei, worden gebruikt voor jaarlijks terugkerende uitgaven.

"Door deze overschotten nu deels voor andere prioriteiten te bestemmen dan voor de reductie van de schuld, wordt de oplossing van dit schuldprobleem weer verder naar de toekomst geschoven", stelt het adviescollege.

Minister Zalm (Financiën) is hier echter niet van onder de indruk. De bewindsman wijst erop dat de Raad van State vorig jaar hamerde op het laten verdwijnen van het financieringstekort, hetgeen nu dan ook is gebeurd.

"De Raad legt de lat dit jaar weer iets hoger. Met zijn advies lijkt de Raad van State het bewijs te hebben geleverd dat er een overtreffende trap van behoedzaamheid bestaat", aldus Zalm enigszins cynisch.

Volgens de Raad van State voldoet Nederland niet aan de richtlijnen van de Europese Unie voor het economisch beleid. De rust rond het begrotingsproces is verstoord, zo stelt het college vast. Gewaarschuwd wordt voor oplopende prijzen.

"Ook volgend jaar zullen extra uitgaven worden gedaan ten laste van verwachte meevallers", aldus de Raad van State. Instemmend wordt dan ook gereageerd op het besluit van het kabinet om niet nog meer lastenverlichting te geven naast de al uitgetrokken ƒ6,6 miljard voor volgend jaar. Met de rest van de inkomstenmeevallers wordt tot tevredenheid van de Raad van State de staatsschuld verlaagd.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl