&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Aanval van Pronk op verkeerslawaai

DEN HAAG - Minister Pronk gaat het verkeerslawaai op gemeentelijke en provinciale wegen aanpakken. De bewindsman trekt de komende vier jaar ƒ185 miljoen uit om deze wegen, in navolging van de rijkswegen, te voorzien van een laag ZOAB. Door dit stillere wegdek moet de geluidshinder voor mensen die vlak bij dergelijke wegen wonen flink afnemen.

Het geld voor deze maatregel vloeit voort uit de ruim ƒ1,3 miljard die de minister extra mag uitgeven aan het milieu als compensatie voor de boven verwachting gegroeide economie.

Pronk is "zeer verguld" met deze milieucompensatie. "Het is natuurlijk beter om milieuvervuiling te voorkomen. Maar politiek gezien is dit een hoofdpunt. Het eerste schaap is over de dam," aldus de bewindsman, die verwacht ook komend jaar weer extra milieugeld te kunnen inboeken door de hoge economische groei.

Jaarlijks komt er ƒ200 miljoen meer beschikbaar om milieuvriendelijke technieken als warmtekrachtkoppeling en zonnepanelen fiscaal te stimuleren. Ook komt er jaarlijks ƒ115 miljoen extra vrij om naast de aanpak van verkeerslawaai de aanschaf van schone vrachtwagenmotoren te stimuleren (ƒ40 miljoen), het gebruik van roetfilters in het verkeer te bevorderen (ƒ20 miljoen) en het aanpakken van de afvalberg (ƒ15 miljoen).

De minister studeert nog op een manier om de afvalheffing zo te veranderen dat burgers die veel afval aanbieden meer betalen dan mensen die weinig vuil buiten zetten. Het ei van Columbus heeft hij echter nog niet gevonden, omdat de kans op fraude steeds groot blijkt.

De controle op het naleven van de milieuregels door burgers, bedrijven en overheden beter ter hand genomen door het aantrekken van 65 extra milieuinspecteurs. Vanaf komend jaar beschikt het ministerie ook over een speciale opsporingsdienst voor zware criminaliteit op het gebied van volkshuisvesting, milieu en ruimtelijke ordening.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl