&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Politie op zoek naar 2500 agenten extra

DEN HAAG - De politie heeft de komende twee jaar liefst 2500 nieuwe agenten nodig, terwijl de enorme personeelstekorten op de arbeidsmarkt verder zullen oplopen.

Toch is dit volgens minister Klaas de Vries (Binnenlandse Zaken) haalbaar. "Ondanks de tekorten hebben we het afgelopen jaar onze doelstelling gehaald", aldus De Vries in een toelichting op de begroting van Binnenlandse Zaken. "We liggen dus op schema en ik denk dat we die 2500 ook wel zullen halen."

Aan het eind van deze regeerperiode, in 2002, moet Nederland ruim 43.500 agenten tellen. De bewindsman wil meer investeren in het aantrekken van nieuw personeel. Hiervoor trekt hij dit jaar ruim ƒ10 miljoen en in de jaren daarna enkele tientallen miljoenen guldens extra uit.

Met dit geld wordt onder meer de werving, selectie en opleiding van politieagenten verbeterd. Ook zal het ziekteverzuim harder worden bestreden en worden er meer maatregelen genomen om het aantal politiemensen dat in de wao verdwijnt, te verminderen.

Op andere gebieden kampt de overheid eveneens met grote personeelstekorten, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs. "De bevolking wordt ouder, er komen minder jongeren en de uitstroom is groot. We hebben dan ook een onevenwichtig personeelsbestand qua leeftijd", zo concludeert De Vries.

Om de knelpunten op te lossen zet de overheid dan ook nog eens ƒ450 miljoen meer in, voornamelijk in de onderwijssector. Zo moeten ouderen meer worden geprikkeld om langer te blijven werken en wil de regering jongeren meer interesseren voor een baan bij de overheid.

"Tegelijkertijd zullen we ook een blik moeten werpen op de organisatie zelf. Kan er bijvoorbeeld efficiënter worden gewerkt?", zo vraagt De Vries zich af. De PvdA-bewindsman hoopt begin volgend jaar met nadere voorstellen te komen om de personeelsproblemen aan te pakken.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl