&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Bezuinigingen voor het eerst taboe in onderwijs

DEN HAAG - Voor het eerst sinds jaren wordt er geen enkele cent bezuinigd op de Onderwijsbegroting.

Liefst ƒ1,4 miljard structureel mogen minister Hermans en staatssecretaris Adelmund extra uitgeven. Alle geplande bezuinigingen zijn inmiddels van de agenda afgevoerd.

"Dit is de eerste begroting die we met een volledig schone lei beginnen, terwijl we niet zo lang geleden nog 'slecht-nieuws'gesprekken zaten te voeren", stelt Adelmund in een toelichting tevreden vast.

Toch is het volgens onderwijsbewindslieden niet het moment om met veel geld in de portemonnee rustig achterover te leunen. "Die ƒ1,4 miljard schept ruimte en nieuwe kansen, maar je hoort ons niet zeggen dat dit genoeg is", aldus Hermans.

De VVD-bewindsman wijst erop dat met dit extra geld de problemen slechts gedeeltelijk kunnen worden opgelost. "Er is in de toekomst nog meer nodig voor het aanstellen van goede leraren, het tot volle bloei laten komen van de ict op scholen en het uitbreiden van budgetten voor scholen, waarmee ze hun eigen beleid in kunnen vullen", aldus Hermans.

Het doel is volgens de bewindsman dat Nederland uiteindelijk een veel hoger bedrag per hoofd van de bevolking aan onderwijs gaat uitgeven. Volgens de laatste cijfers neemt ons land op dat punt een middenpositie in. "Er moet dus meer bij en ik zal er alles aan doen om de rugwind in het onderwijs aan te blazen", aldus Hermans strijdlustig.

De basisscholen kunnen in ieder geval de komende jaren al een hoger bedrag uit Zoetermeer tegemoet zien. Bovenop hun huidige budget kunnen kleinere scholen ieder op nog eens ƒ15.000 rekenen voor het aantrekken van extra leerkrachten. Daarnaast krijgen zij ieder nog eens ƒ30.000 per jaar meer op hun rekening gestort voor investeringen in ict, zoals computers. Voor grotere basisscholen ligt dat bedrag op ƒ55.000.

Het beroepsonderwijs, de hogescholen en universiteiten in ons land krijgen er in totaal honderden miljoen guldens extra bij. Met name de hogescholen kampen met veel hogere kosten door het sterk gestegen aantal studenten. Ook het speciaal onderwijs, waar kinderen extra zorg nodig hebben wordt niet vergeten. Ruim ƒ200 miljoen wordt er geïnvesteerd onder meer in leerlingen met leerachterstanden.

Daarnaast wil het onderwijs met man en macht werken aan het opvijzelen van zijn imago, zodat grote aantallen nieuwe leraren kunnen worden aangetrokken. "Met klagen komen we er niet", stelt Hermans vast. "We zullen toch echt nieuwe groepen moeten gaan aanboren, die in het onderwijs hun roeping zien", aldus de minister, die in personeel en scholen in totaal ƒ250 miljoen extra wil steken.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl