&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

"BIJ DE PROEF ZO MIN MOGELIJK POORTJES BOUWEN"
Netelenbos wil geen tolwoud

DEN HAAG - Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) roept de regio's die meedoen aan de proef met het spitstarief op om, naast de elf poortjes die zij plaatst op de rijkswegen, geen woud van elektronische tolpunten te bouwen op de provinciale en gemeentelijke wegen.

Daarmee komt de verkeersminister terug op haar standpunt, dat zij nog maar enkele weken geleden in deze krant verkondigde, dat zij niets kan en wil doen tegen gemeenten die het grote geld ruiken en overal tolpoortjes willen plaatsen om sluipverkeer tegen te gaan.

Voor gemeenten is dat namelijk een lucratieve keuze omdat de minister de bouw van de tolpoorten betaalt, terwijl de gemeenten de opbrengst mogen houden.

In een toelichting op haar begroting zegt de PvdA-bewindsvrouw nu: "Bij de proef moeten zo min mogelijk poortjes worden gebouwd. Geen overdosis. Er zijn genoeg alternatieven." Netelenbos gaat "technische ideeën" aanleveren in de hoop dat anderen in navolging van de provincie Zuid-Holland op hun schreden zullen terugkeren van eerdere plannen om veel 'eigen' poortjes te plaatsen.

De regio Utrecht, die vooralsnog weigert mee te werken aan invoering van het spitstarief eind 2002, lijkt zichzelf flink in de vingers te snijden. De minister sluit niet uit dat zij dan toch tolpoortjes gaat plaatsen op de rijkssnelwegen A2 en A12 bij de Domstad, terwijl de regio niet meeprofiteert van de voordelen van het grote antifileplan.

De weigering betekent volgens Netelenbos geen ƒ250 miljoen van het rijk voor Utrecht om regionale verkeers- en vervoersproblemen aan te pakken. Bovendien gaat de minister alle in het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) aangekondigde verbeteringen om de files aan te pakken "heroverwegen". Utrecht heeft nog tot begin oktober de tijd om zich te bedenken, aldus de minister, want dan worden de definitieve contracten gesloten.

Ernst
Om verkeersdeelnemers te laten zien dat het haar ernst is met de aanpak van de files, laat de minister bij alle projecten speciale 'BOR-borden' plaatsen. Ook is er een speciale projectdirecteur aangesteld, dezelfde die eerder de HSL-Zuid op poten moest zetten, om ervoor te zorgen dat alle plannen zo snel en goed mogelijk worden uitgevoerd.

In het BOR, dat er voor moet zorgen dat in 2010 in de Randstad even goed doorgereden kan worden als in de rest van het land, zijn ook proeven opgenomen met tolwegen en betaalstroken. Voor de drie vormen van tolheffing geldt: als de proef na twee jaar geen betere doorstroming van het verkeer heeft opgeleverd is het van de baan.

Uiteindelijk denkt de minister na 2010 de wegenbelasting te kunnen afschaffen zodat een automobilist een bedrag per gereden kilometer betaalt. De hoogte van die heffing wordt mede bepaald door de zuinigheid van de auto en de plaats (Randstad is duurder) waar wordt gereden alsmede het tijdstip (spits is duurder). Ook wordt nog gestudeerd op automatische voertuiggeleiding en automatische snelheidsaanpassing om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Om de 'leefbaarheid' op de Nederlandse wegen te vergroten worden overbeladen vrachtwagens, die het wegdek vernielen en files veroorzaken, harder aangepakt met extra weegbruggen in het wegdek en vijf speciale KLPD-politieteams. Het inhaalverbod voor vrachtwagens wordt uitgebreid naar wegen met 2x3 banen.

Op en rond de rails gaat er ook veel veranderen. Netelenbos is trots op het prestatiecontract met de NS. "Een wereldprimeur" om de punctualiteit en kwaliteit van het treinvervoer te verbeteren. NS krijgt megaboetes als de komende jaren te veel treinen vertraging hebben, maar kan aan de andere kant geld verdienen als er extra veel spitsreizigers de trein nemen.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl