&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Vernietigende kritiek verdeling miljarden

AMSTERDAM - De vakbeweging waarschuwt het kabinet voor een "tweedeling in de samenleving" als het niet meer investeert in de publieke dienstverlening en een rechtvaardige inkomensverdeling.

"Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Het is nu de tijd om te investeren in kwaliteit en in mensen", aldus FNV-voorzitter Lodewijk de Waal in een vernietigende reactie op de Miljoenennota die gisteren werd gepresenteerd.

De FNV is zwaar teleurgesteld dat de regering met een "droombegroting en een overschot van ƒ30 miljard maar ƒ7,7 miljard benut voor extra uitgaven".

Knelpunten
Ook het CNV is sceptisch. "Dit beleid riekt naar opportunisme. Het lijkt of de naderende verkiezingen belangrijker zijn dat een samenhangende visie. Nu pas merken we welke structurele gaten er door jarenlange bezuinigingen zijn geslagen in de kwaliteit van de publieke dienstverlening", aldus CNV-voorzitter Doekle Terpstra. "Werken met computers wordt beter beloond dan het verzorgen van de zieke medemens."

In een alternatieve FNV-begroting voor 2001 staat dat het kabinet in totaal ƒ11,5 miljard extra moet uitgeven aan knelpunten in de zorg en het onderwijs, een rechtvaardige inkomensverdeling en het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt. Het CNV claimt voor dezelfde problemen ook extra miljarden, maar noemt geen exacte bedragen.

De werkgevers waarschuwen juist voor meer uitgaven dan de ƒ7,7 miljard die het kabinet uittrekt. VNO-NCW vindt lastenverlichting voor het bedrijfsleven noodzakelijk. Om tegendruk te geven aan de verslechterde winstontwikkeling van veel bedrijven, zou daarom een deel van de reserves in de sociale fondsen (waaronder ww en wao) naar de werkgevers terug moeten worden gesluisd.

VNO-NCW vindt verder dat de overheid de overgang van uitkering naar werk die voor grote groepen niet of nauwelijks lonend is de zogenoemde armoedeval moet aanpakken. "De echte oplossing ligt in het schrappen van inkomensafhankelijke subsidies in ruil voor lastenverlaging."

Ook MKB-Nederland vindt dat alle zeilen moeten worden bijgezet om die mensen die nog kunnen werken, aan de slag te krijgen. Zorgelijk is dat de overheid nog steeds moeite heeft zich een helder beeld van het midden- en kleinbedrijf te vormen. Veel wetten hebben volgens de koepel te weinig oog voor de situatie in het mkb.

Eenzijdig
LTO Nederland maakt gehakt van de landbouwbegroting. De prestaties van de land- en tuinbouw worden niet erkend en gestimuleerd; het kabinet richt zich te veel op de consument. "Een eenzijdige en armzalige vertoning", reageert de land- en tuinbouworganisatie. "Terwijl veel Nederlanders zich wentelen in weelde gaan de lasten voor boeren en tuinders omhoog."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de huisvesting van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Vrijwel alle sectoren in het onderwijs hebben negatief gereageerd op de extra investering van ƒ1,4 miljard. De bestedingen aan onderwijs raken achterop bij de snel groeiende economie. Alleen het middelbaar beroepsonderwijs reageerde positief, vanwege de nieuwe plannen met deze sector die minister Hermans (Onderwijs) gisteren presenteerde.

 

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl