&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Koopkrachtexplosie door nieuw belastingstelsel

DEN HAAG - Alle Nederlanders gaan er in 2001 fors op vooruit. De gemiddelde koopkrachtstijging varieert van 3% voor aow'ers met een klein aanvullend pensioen tot maar liefst 7,25% voor werknemers met het minimumloon.

De forse koopkrachtstijging is een gevolg van het nieuwe belastingstelsel, dat paal en perk stelt aan aftrekposten en werken aantrekkelijker maakt. De verschillen tussen individuen kunnen daardoor zeer groot zijn, omdat mensen die voorheen veel aftrekposten hadden, er in verhouding minder op vooruitgaan.

Nederlanders met een uitkering kunnen 3,5% koopkrachtverbetering tegemoet zien. Voor een gezin met een modaal inkomen ligt de stijging op 4,5%. Een alleenstaande met een modaal inkomen gaat er 4% op vooruit.

Volgend jaar komen er 150.000 banen bij, dat is minder dan de 165.000 van dit jaar. De werkloosheid daalt nog verder tot 230.000 mensen. Aan de groei van de werkgelegenheid dreigt echter een einde te komen, zo waarschuwden minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken). Ze roepen de sociale partners op tot loonmatiging in 2001. De cao-lonen stijgen dit jaar met 3,5% en dat is harder dan was voorzien. Vorig jaar bedroeg die stijging nog 2,9%.

Het gaat goed met de uitkeringen, behalve met de wao. Het aantal ww- en bijstandsuitkeringen liep fors terug, terwijl het aantal wao'ers blijft stijgen. Naar verwachting zijn er in 2002 maar liefst 154.000 uitkeringsgerechtigden minder dan waar het kabinet bij het opstellen van het regeerakkoord van uitging.

Mensen die nu nog langs de kant staan, dat zijn vooral vrouwen, ouderen en allochtonen, moeten snel aan het werk. Om te stimuleren dat werkgevers 50-plussers in dienst nemen, komt er een speciale korting op de loonbelasting en premies. Om vrouwen te stimuleren te gaan werken komt er meer kinderopvang en worden werkgevers geprikkeld om langdurig betaald zorgverlof in te voeren.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl