&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Premier Kok waarschuwt voor te groot optimisme

DEN HAAG - Premier Kok is uitermate tevreden met de fraaie begroting voor 2001, maar waarschuwt tegelijk voor oververhitting van de Nederlandse economie wanneer de lastenverlichting en de extra uitgaven die het kabinet heeft gepland verder worden verhoogd en de lonen volgend jaar flink stijgen.

"Nederland verkeert in een periode van economische voorspoed, maar er zijn mensen die denken dat het daardoor niet op kan", zo stelt de premier.

Kok wijst op de sterke economische groei, de forse lastenverlichting voor 2001 en met name de enorme banengroei. In de periode 1998-2001 worden door Paars II maar liefst 550.000 extra banen gecreëerd en daalt de werkloosheid naar een ongekend laag niveau, waardoor steeds meer knelpunten op de arbeidsmarkt zichtbaar worden.

"We dreigen op dit punt eigenlijk een beetje het slachtoffer van ons eigen succes te worden", zo stelt de premier. "Er ontstaan inderdaad steeds meer kraptes op de arbeidsmarkt."

Extra scholing en het nog verder stimuleren van allochtonen, vrouwen, wao'ers en vooral 55-plussers om aan de slag te gaan of te blijven is daarom van groot belang.

Volgens Kok is het verder verstandig dat de loonstijgingen volgend jaar beperkt blijven, vooral nu de koopkrachtverbetering door het nieuwe belastingplan al zeer fors is. "Maat houden is hier van belang. Naarmate in de cao's hoge loonstijgingen tot stand komen zullen immers ook de ambtenaren er meer salaris bij willen."

Vooral het aan de slag krijgen van een fors deel van de circa twee miljoen mensen met een uitkering kan Nederland goed gebruiken. Naast het wegwerken van de kraptes op de arbeidsmarkt heeft dit vooral ook op de langere termijn een gunstige uitwerking.

Ook het snel aflossen van de staatsschuld is volgens de premier van groot belang. "We kunnen latere generaties niet met een schuld van ƒ500 miljard opzadelen en moeten bovendien rekening houden met de vergrijzing, waardoor straks veel meer mensen aow moeten ontvangen. De wind zal niet altijd in de rug blijven waaien."

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl