&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Komende klimaattop cruciaal voor milieu

DEN HAAG - De prestigieuze VN-Klimaattop medio november in Den Haag wordt misschien wel de laatste grote klus van Jan Pronk als milieuminister. Alle ogen van de wereld zijn dan op hem gericht.

Na de vergaande afspraken over het terugdringen van broeikasgassen die vier jaar geleden in Kyoto zijn gemaakt, rust op de schouders van voorzitter Pronk nu de loodzware taak om die mooie beloften om te zetten in keiharde maatregelen. "Er moeten knopen worden doorgehakt," aldus Pronk die mogelijk volgend jaar naar de Verenigde Naties vertrekt.

"Als Den Haag geen succes wordt, zijn de afspraken van Kyoto mislukt. Dan gaat de hele zaak schuiven," waarschuwt de minister.

Om geloofwaardig over te komen zal Nederland in eigen huis het goede voorbeeld moeten geven. De Nederlandse doelstelling is het verminderen van broeikasgassen met 6% in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990. Het RIVM stelde in zijn milieubalans vorige week dat de uitstoot van CO2 voor het eerst is gedaald met 2%.

Volgens Pronk is dit echter geen succes dat toegerekend mag worden aan het Nederlandse milieubeleid omdat de CO2-daling voortvloeit uit een hogere stroomimport. "Nu moet Duitsland meer compenseren."

Nederland heeft in ieder geval voor de komende vier jaar ƒ800 miljoen extra gereserveerd voor fiscale maatregelen en ƒ500 miljoen voor het stimuleren van schone economische ontwikkelingen in arme landen. Daarmee kan Pronk zijn goede wil tonen.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl