&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Ouders aan het werk door kinderopvang

DEN HAAG - Het kabinet gaat het voor moeders en vaders met een waslijst aan nieuwe regelingen veel aantrekkelijker maken om te werken.

Het combineren van een betaalde baan en de zorg voor een of meer kinderen is nu voor veel ouders een enorme belasting. Deze stress zorgt vaak weer voor ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid.

Gebleken is dat werknemers slechts zeer beperkt gebruik maken van hun rechten. Slechts 20% van de werknemers maakt bijvoorbeeld gebruik van het wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof, dat al tien jaar bestaat.

Zaken als zorgverlof, ouderschapsverlof, kraamverlof en veel meer en goedkopere kinderopvang moeten de problemen verlichten, terwijl ook een aantal meer algemene verlofregelingen worden versoepeld.

De (fiscale) voordelen voor ouders met kinderen voor 2001 op een rijtje:

- Ouders krijgen jaarlijks boven op hun huidige vakantiedagen ieder recht op 10 dagen betaald zorgverlof om voor hun zieke kind(eren) te zorgen.

- Een wettelijk recht op twee dagen betaald kraamverlof.

- Een verlenging van de verjaringstermijn van vakantiedagen van twee naar vijf jaar, waardoor meer vakantie kan worden opgespaard.

- Het ouderschapsverlof wordt flexibeler en mag voortaan ook verspreid over meerdere periodes worden opgenomen.

- Een verdubbeling van het aantal peuterspeelzalen.

- Extra ouderschapsverlof voor meerlingen.

- Fiscale stimulering van betaald ouderschapsverlof. Werkgevers die tenminste 70% van het wettelijk minimumloon doorbetalen, kunnen 50% aftrekken.

- Fiscale maatregelen voor kinderopvang: werknemers met lage inkomens kunnen alle kosten boven de ƒ100 aftrekken. Voor de middengroepen en hoge inkomens betekent dit een voordeel van ƒ400 tot ƒ1800 per jaar.

- Zwangerschaps- en bevallingsverlof voor Kamerleden, raadsleden en leden van Provinciale Staten.

- Een ouder met een baan en een kind jonger dan 12 jaar heeft vanaf 2001 recht op een extra belastingkorting van ƒ227 indien meer dan ƒ8500 gulden wordt verdiend. De partner met een baan heeft ook recht op deze zogenaamde combinatiekorting.

- Per kind heeft elk gezin recht op een extra vrijstelling van ƒ5000 bij de nieuwe heffing op vermogen van 1,2%. Bovendien mag per kind ƒ30.000 vrij van heffing worden gespaard via een voor het kind afgesloten kapitaalverzekering.

- Gezinnen hebben met ingang van 1 januari recht op een nieuwe kinderkorting op de te betalen belasting. Afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijk inkomen bedraagt de korting ƒ84 of ƒ168.

- Een wettelijke regeling voor verlofsparen. Maximaal 10% van het bruto loon mag hiervoor worden gespaard om een of meerdere jaren later in maximaal 250 vakantiedagen op te nemen.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl