&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Meer misdrijven oplossen door inzet dna-onderzoek

DEN HAAG - Politie en justitie moeten veel meer misdrijven oplossen. Minister Korthals (Justitie) denkt dat de daders van minimaal een op de vier delicten moeten kunnen worden opgepakt.

Nu wordt van alle misdrijven in ons land 'slechts' 15 à 16% opgehelderd. "Dat percentage is onverminderd laag", geeft de VVD-bewindsman toe. "Daar moeten we dus echt iets aan doen door politie en justitie fors in te zetten op dna-onderzoek."

De raad van commissarissen is inmiddels bezig met het opzetten van een goed registratiesysteem voor alle misdrijven. "Begin volgend jaar is dat klaar, maar ik erken dat het allemaal wat sneller had gekund", aldus Korthals, die zich kan herinneren dat zijn ambtsvoorgangster Sorgdrager drie jaar geleden al aankondigde dat er meer zaken moesten worden opgelost. "Maar het gaat hier ook om een bijzonder weerbarstige materie", aldus Korthals.

De kans dat een misdrijf wordt opgelost, hangt sterk af van het soort delict. Zo wordt in de categorie 'zware misdrijven' liefst 44% van alle zaken opgelost. Een dader van een fietsendiefstal wordt daarentegen bijna nooit opgepakt, waardoor het gemiddelde percentage van alle misdrijven behoorlijk laag uitpakt.

Om daders sneller te achterhalen gaat Korthals de mogelijkheden voor dna-onderzoek in ons land flink uitbreiden. Van de ƒ323 miljoen die de bewindsman het komende begrotingsjaar in totaal extra mag uitgeven, heeft hij ƒ60 miljoen gereserveerd voor het Nederlands Forensisch Instituut. Bij dit in Rijswijk gevestigde instituut worden de biologische sporen onderzocht, met elkaar vergeleken en ook opgeslagen.

Investering
"Dit is een behoorlijke investering, waarvan je je nu al weer kunt afvragen of die voldoende is", aldus Korthals, die verwacht dat het aantal door het NFI behandelde zaken over vier jaar zal zijn opgelopen tot 26.000.

Een betere behandeling en begeleiding van zedendelinquenten in de gevangenis is verder eveneens een aandachtspunt voor Justitie. Een bedrag van ƒ25 miljoen is inmiddels de komende vier jaar extra gereserveerd voor speciale behandelprogramma's die de kans op herhaling van het misdrijf moeten zien te voorkomen.

Voor het voorkomen van jeugdcriminaliteit trekt Korthals ƒ20 miljoen extra uit, die onder meer wordt gebruikt voor het begeleiden van ouders en kinderen in probleemgezinnen. "Een effectieve aanpak van de jeugdproblematiek is alleen mogelijk wanneer vroegtijdig, snel en consequent wordt opgetreden", aldus de bewindsman, die tevens het aantal plaatsen in de jeugdinrichtingen flink gaat uitbreiden omdat het aantal ernstige misdrijven door minderjarigen fors is gestegen.

Ondanks de uitbreiding van het aantal jeugdcellen houdt Justitie rekening met een tekort van tachtig plaatsen in 2001. Korthals komt dit najaar met aanvullende noodmaatregelen.

Hardere actie onderneemt Justitie ook tegen criminelen die straks bij de omwisseling van gulden naar euro hun zwarte geld willen witwassen. Een speciaal team wordt hiervoor opgericht.

De rechterlijke macht en het openbaar ministerie kunnen komend jaar ook op flinke financiële steun rekenen voor onder meer het aantrekken van nieuwe rechters en officieren van justitie en voor het vernieuwen van de automatiseringssystemen.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl