&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Defensie heeft 4% meer te besteden

DEN HAAG - Minister Frank de Grave (Defensie) mag volgend jaar zo'n ƒ280 miljoen meer uitgeven. Inclusief de onlangs afgesloten cao is dat zelfs ƒ540 miljoen.

Daardoor mag de VVD-bewindsman volgend jaar in totaal 4% meer besteden dan dit jaar. Verder krijgt Defensie nog een fonds van ƒ200 miljoen voor Europese defensieprojecten. Maar De Grave is zijn ministerschap wel begonnen met een bezuiniging van ƒ375 miljoen.

Een deel van het extra geld gaat naar het aantrekken van nieuwe militairen. Defensie heeft moeite om voldoende soldaten door de kazernepoorten te krijgen. "Maar dat is in andere sectoren zoals de zorg niet anders", zegt staatssecretaris Van Hoof. "Defensie neemt gemiddeld tussen de 6000 en 6500 mensen per jaar in dienst. Dat is meer dan elders in Nederland."

Professioneler
Van Hoof gaat de werving van militairen sneller en professioneler maken. Een jongere die zich aanmeldt moet straks binnen enkele weken zijn gekeurd. Als iemand niet geschikt blijkt voor de functie waarop hij heeft gesolliciteerd, wordt straks automatisch gekeken welke ander functie hij aan zou kunnen. Daarnaast wil Defensie het aantal afvallers tijdens de opleiding fors inperken.

Voor vredesoperaties krijgt De Grave voortaan ƒ90 miljoen per jaar extra. Wel moet hij ƒ35 miljoen aan extra verplichte contributie voor de VN voor zijn rekening nemen. De ƒ200 miljoen voor de Europese defensie gaat hij onder meer besteden aan het meebetalen van transportvliegtuigen voor de Duitse luchtmacht. In ruil daarvoor mag Nederland af en toe van deze toestellen gebruik maken.

In november zal op een grote Navo-conferentie worden bekeken waar de rest van het geld naar toe kan. De Grave denkt onder meer aan het uitrusten van het tweede amfibische transportschip met een commandocentrale, waardoor het geschikt wordt als hoofdkwartier voor vredesoperaties.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl