&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Belastingtarieven gaan fors omlaag

DEN HAAG - De belastingtarieven gaan bij de invoering van het nieuwe fiscale stelsel op 1 januari 2001 fors omlaag.

In ruil voor deze verlaging worden veel aftrekposten geschrapt, zoals de beroepskosten, de rente over persoonlijke leningen en een groot gedeelte van de lijfrentepremies. Ook het reiskostenforfait, de vaste aftrek voor woon-werkverkeer met de auto, motor of bromfiets, gaat ter ziele. De hypotheekrente-aftrek blijft in stand, maar wordt beperkt tot maximaal 30 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2001.

De belastingvrije bedragen verdwijnen en worden vervangen door een 'heffingskorting'. Dat is een voor iedereen gelijke korting van ƒ3473 op de te betalen belasting. Voor 65-plussers wordt de heffingskorting ƒ1560. Een 'arbeidskorting' van ƒ2027 voor werkenden komt in de plaats van het huidige arbeidskostenforfait.

Voor inkomens tot bruto ƒ32.769 per jaar wordt het tarief 32,25%; daarboven wordt het tarief 37,60% voor inkomens tot ƒ59.520. Beide tarieven bestaan overigens voor veruit het grootste gedeelte uit sociale premies. Voor 65-plussers worden deze tarieven respectievelijk 14,35% en 19,70%.

Over het inkomen van ƒ59.520 tot ƒ102.052 wordt het tarief 42%; daarboven wordt het tarief 52%.

Naast de algemene heffingskorting komen er specifieke kortingen voor gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders en 65-plussers met een laag inkomen.

Werkenden die meer dan tien kilometer van de zaak wonen en met het openbaar vervoer reizen, houden wel een aftrek tot maximaal ƒ3656. Werknemers die met de fiets naar de zaak gaan, krijgen een aftrek van ruim ƒ700. Werkgevers mogen hun personeel tot op zekere hoogte onbelaste vergoedingen blijven geven voor beroeps- en reiskosten. Buitengewone uitgaven voor onder meer ziekte en studie blijven gedeeltelijk aftrekbaar.

Voor sparen en beleggen verdwijnt de huidige rente- en dividendvrijstelling. In plaats daarvan komt er over het totale vermogen (inclusief het tweede huis) een vrijstelling van ongeveer ƒ37.500 per volwassene en ƒ5000 per kind; daarboven komt er een 'vermogensrendementsheffing' van 30% over een forfaitair (door de fiscus vastgesteld) rendement over het vermogen van 4%. Effectief komt dit neer op een heffing van 1,2% over het vermogen. Is het rendement in werkelijkheid hoger dan 4%, dan kan het meerdere belastingvrij worden geïncasseerd.

Beleggingen in 'groene', ethische en culturele fondsen krijgen een vrijstelling van ƒ100.000 per persoon. Los daarvan gaat er per persoon dezelfde vrijstelling gelden voor beleggingen in 'durfkapitaal' (tot nu toe 'Tante Agaath'-fondsen genaamd). Dit zijn beleggingen in startende en jonge bedrijven.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl