&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Bonus van ƒ4000 tegen armoedeval

DEN HAAG - Werklozen met een uitkering die weer aan de slag gaan, krijgen vanaf volgend jaar een extra bonus, zodat ze er ook ècht op vooruit gaan. Een baan betekent straks een netto premie van ƒ4000, uit te keren in vier halfjaarlijkse termijnen van ƒ1000.

Het kabinet wil ervoor zorgen dat werk echt loont. Nu is het vaak zo dat het verschil netto heel erg klein is of zelfs helemaal uitblijft, doordat het hogere inkomen direct leidt tot lagere inkomsten van bijvoorbeeld huursubsidie of de lokale kwijtscheldingen. Dit lastig te bevechten fenomeen heet de 'armoedeval'.

Een andere maatregel om de armoedeval te verkleinen is het afschaffen van de koopkrachttoeslag in de huursubsidie per 1 juli 2001. Volgend jaar vindt de compensatie van deze toeslag plaats door een eenmalige uitkering in de huursubisidie, het jaar daarna gaat het via de belastingen.

De arbeidskorting in het nieuwe belastingplan maakt het vanaf volgend jaar ook aantrekkelijker om te gaan werken. Het is de bedoeling dat de armoedeval de komende jaren in stappen verder wordt afgebouwd. Dat gaat miljarden guldens kosten, omdat een verdere verhoging van de arbeidskorting gunstig is voor alle werknemers.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl