&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Uitkeringsgerechtigden achter de pc

AMSTERDAM - Het kabinet beraadt zich op het vergroten van de toegankelijkheid van ICT voor uitkeringsgerechtigden. Aanvullend daarop is het ontwikkelen van digitale informatie en leermogelijkheden voor werkzoekenden.

Komend najaar start het proefproject 'Digitale vakschool' met digitaal onderwijs voor lager opgeleiden. Zoveel mogelijk zal worden geprobeerd deze mensen zo aan de slag te krijgen. De deelname van vrouwen aan het arbeidsproces moet verder omhoog. Iedereen moet toegang krijgen tot ICT, ook werkzoekenden en vrouwen.

Dit blijkt uit de Sociale Nota van minister De Vries. De ICT-ontwikkeling heeft gevolgen voor het arbeidsbestel. Nieuwe werkzaamheden ontstaan, zoals het ontwikkelen en onderhouden van websites en telewerk. De scheiding tussen sectoren kan aan betekenis inboeten door het ontstaan van meer algemene functies.

Nieuwe communicatiemogelijkheden bieden betere mogelijkheden voor levering en afstemming van producten op de wensen van de individuele klant. Deze massa-individualisering vergroot de behoefte aan dienstverlening rond de verkoop via call-centers en help-desks. Productieve arbeid raakt minder gebonden aan tijd en lokatie.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl