&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Stimulering voor technostarters

AMSTERDAM - Voor stimulering van technostarters is tot 2004 een bedrag van â100 miljoen beschikbaar. Het kabinet wil knappe technici aanmoedigen een eigen onderneming te starten. Daarnaast wordt geprobeerd partijen die technostarters kunnen stimuleren, bij elkaar te brengen. Doel is te komen tot een meer ge´ntegreerde aanpak.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) constateert dat kennis niet alleen ontwikkeld moet worden, maar ook moet worden toegepast. Daartoe is belangrijk dat het klimaat voor technostarters verbetert. Ook is het zaak de verspreiding van nieuwe kennis te stimuleren.

Nieuwe high tech bedrijven zijn belangrijk voor de innovatiekracht van de Nederlandse economie. De eerdergenoemde â100 miljoen is bestemd voor het organiseren en ontwikkelen van de markt voor technostarters en die voor risicokapitaal. Het is de bedoeling te komen tot vier clusters van technostarters. Dit zal in overleg met private partijen gebeuren. Voorbeelden van mogelijke technologiegebieden zijn nanotechnologie, nieuwe materialen en medische technologie.

Het ministerie wil voor deze groep ook faciliteiten beschikbaar stellen, diekunnen worden gedeeld. Technostarters kunnen behoefte hebben aan dure apparatuur, goede testfaciliteiten en een hoogwaardige bedrijfsruimte. Vaak hebben ze daar geen toegang toe. Grote bedrijven en onderzoeksinstellingen hebben deze faciliteiten wel. Ze zouden deze ook aan technostarters ter beschikking kunnen stellen. Economische Zaken werkt samen met het bedrijfsleven en het ministerie van OC&W aan een actieplan. Dit plan moet begin 2001 gereed zijn.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl