&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Modernisering van persoonsgegevens

AMSTERDAM - De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat voor een ingrijpende modernisering. Bekeken wordt of ook biometrische gegevens dan wel elektronische handtekeningen aan deze gegevensverzameling moeten worden toegevoegd.

Momenteel buigt een adviescommissie zich over deze vragen. Ook komen er nieuwe reisdocumenten. Op 2 april 2001 volgt de introduktie hiervan. De GBA en de Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) helpen de overheid de identiteit van burgers correct vast te stellen.

De gemeenten krijgen ook de beschikking over een basisregister reisdocumenten. Hiermee zal de informatievoorziening over reisdocumenten die niet meer in omloop mogen zijn, aanzienlijk verbeterd.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl