&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Extra investeringen in ICT

AMSTERDAM - De verdere inpassing van informatie- en communicatietechnologie vormt een van de speerpunten in het kabinetsbeleid dit jaar. Omdat het onderwijs moet opleiden voor de deelname aan een samenleving die steeds meer wordt bepaald door ICT, dient het onderwijs daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Daarnaast is de ICT een belangrijk instrument geworden voor het verstrekken van onderwijs zelf. Hiermee kan het onderwijs beter worden afgestemd op de leerbehoeftes.

In totaal wordt vanaf 2002 jaarlijks 150 miljoen aan investeringen gedaan in ICT en wetenschapsbeleid. In 2001 komt er eenmalig nog eens 80 miljoen extra bij. Met dit extra geld kan een versnelde uitrol van kennisnet worden gerealiseerd. Voor ontwikkeling van 'content' komt er jaarlijks 20 miljoen op tafel.

Daarnaast is besloten tot een versnelde uitvoering van de afspraken die bij het regeerakkoord zijn gemaakt over ICT in het onderwijs. Hiervoor is in 2001 50 miljoen extra beschikbaar. Hierdoor kan de normvergoeding voor ICT aan de scholen voor het primair-, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs omhoog.

Verder komt er geld uit het vroegere aardgaspotje, thans Fonds Economische Structuurversterking geheten. Voor ICT komt hieruit 130 miljoen in 2001 en 100 miljoen vanaf 2002.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl