&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

ICT problematisch in zorg

AMSTERDAM - Informatie- en communicatietechnologie kan bijdragen tot een grotere efficiency in de zorgsector. Helaas blijkt de praktijk ernstig achter te lopen op de mogelijkheden die er thans zijn. Minister Els Borst (VWS) schetst een vrij negatief beeld van de manier waarop de zorgsector omgaat met ICT.

Instellingen en zorgverleners hebben een weinig gelukkige hand van automatiseren gehad. Ze werken veelal met sterk verouderde systemen. Bovendien zijn die vaak niet compatibel met elkaar. Nieuwe projecten lopen daar gauw op stuk. Communicatie over patiŽnten via het elektronische patientendossier gaat moeilijk, zolang dit euvel niet is verholpen. Ook staat het een efficiŽnt wachtlijstbeheer in de weg. Alleen door meer samenwerking en een betere communicatie kan de zorg een hoger peil bereiken. Maar juist daar zit een enorm struikelblok.

Borst noemt het voorbeeld van de huisartsen. Een elektronisch voorschrijfsysteem staat of valt met een goed werkend informatiesysteem voor huisartsen.

Om dit soort problemen te verhelpen is het ICT platform in de zorg (IPZ) opgericht. In dit bestuurlijk platform zijn het veld en de betrokken ministeries vertegenwoordigd. Voor de stimulering van ICT in de zorgsector is voor dit jaar en volgend jaar É110 miljoen beschikbaar. Dit extra geld gaat onder meer naar de bouw van Elektronische PatiŽntendossiers. Daarnaast gaat er geld naar de verbetering van de infrastructuur.

De Europese Raad heeft onlangs het eEurope actieplan aangenomen. eHealth, inschakeling van internet in de gezondheidszorg, vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl