&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Grondwet aanpassen aan IT

AMSTERDAM - Binnenkort wordt duidelijker hoe het kabinet denkt over grondrechten en informatietechnologie (IT). Het kabinet verwacht de komende maand een standpunt hierover te kunnen bepalen. Dan wordt gereageerd op de voorstellen van de Commissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk'. De Nederlandse Grondwet moet worden aangepast aan de ontwikkelingen op gebied van IT.

Zaken als vrijheid van meningsuiting zijn namelijk nog helemaal afgestemd op de drukpers. Dat moet anders. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim dat in de Grondwet is vastgelegd, zou moeten worden vervangen door het recht om vertrouwelijk te communiceren, ongeacht de gebruikte techniek.

De Commissie die onder leiding staat van prof. Franken, stelt ook voor dat burgers verplicht worden ingelicht als er iets op dit gebied is misgegaan. Het kan voorkomen dat het recht is geschonden om vertrouwelijk te communiceren.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl