&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Fiscus actiever op web

AMSTERDAM - De website van de belastingdienst wordt verder uitgebouwd. Deze uitbreiding gaat veel verder dan het beschikbaar stellen van informatie. Ook het doen van aangiften kan straks langs deze weg.

De fiscus gaat ook een begin maken met een actieve benadering van belastingplichtigen langs elektronische weg. Belangrijke informatie over aangiften en betalingen kan via internet worden verstrekt. Geholpen door uitgebreide databanken vol informatie over belastingplichtigen kan de fiscus anticiperen op bijvoorbeeld aangiften die moet worden gedaan. Uiteraard blijft de burger zelf verantwoordelijk voor de aangifte. Maar de belastingdienst kan hem al een eind op weg helpen.

De dienstverlening kan op dit punt nog heel wat worden verbeterd. Straks als de nieuwe belastingwetgeving in gaat, komt de fiscus met extra service op dit gebied. Zo zullen de heffingskortingen die toekomen aan bijvoorbeeld de niet-verdienende partner en de bijstandsgerechtigde worden uitbetaald via een voorlopige teruggaaf. De fiscus zal betrokkenen hierover op eigen initiatief benaderen.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl