[advertentie]

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
www.wijnbergonline.nl
LE PASSAGE DU COMMERCE SAINT-ANDRÉ VAN BALTHUS

De Franse Balthazar Klossowski de Rola (1908-2001), bekend als Balthus, schilderde dit olieverfwerk omstreeks 1952-1954.

Uw gevoelens bij dit kunstwerk

"Oh, wat is het leven saai!" Voor mij geeft iedereen aan alsof ze zich mateloos vervelen.

Nicolette van der Marel, Hilversum

Dit schilderij leeft niet; straalt geen greintje warmte uit. Net een stel in scène gezette beelden.

Iris, Zuidwolde

Erg angstaanjagend, geheimzinnig en vreemd. Geeft me een naar gevoel. Vooral die dorpsgek trekt mijn aandacht.

J. de Kramer

Dit kunstwerk roept eenzaamheid en leegheid op. Alle personages zijn verzonken in hun eigen gedachtewereld.

Hanny Wolthaus, Vlissingen

Een gevoel van vertrouwelijke warmte, vredigheid en veilige rust.

Pandoe. E. Werdmüller von Elgg, Helmond

Voor mij draait het om het leven van al die verschillende mensen, wat zich afspeelt in de doorgang. Mooi!

Mariette van Dongen, Rijswijk

Het troosteloze, uitzichtloosheid, de leegte.

John Breed, Rijswijk

Ik zie dit schilderij als een geheel. Het geeft een beeld van de dagelijkse gebeurtenissen. Ik denk dat ieder zijn eigen 'plaatje' cq. 'situatie' van dat moment op het schilderij kiest, al naar gelang zijn of haar stemming. In dit schilderij vind je vrolijkheid, serieusheid, amusement, leeftijdverschillen, 'n doel hebben, verveling, enzovoort.

Jaap de Vogel, Heerlen

De peinzende vrouw natuurlijk.

Sandra, Suriname

De hoofdpersoon in dit werk is natuurlijk de man die met zijn rug naar de kijker in het midden van het beeld wegloopt. Deze man symboliseert de schijngeborgenheid die een bekende kleine omgeving in zich kan hebben. Een kleine bekende omgeving die plotseling onbekend en bedreigend kan worden.

Peter Huijsman, Diemen

© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf en Jeffrey Wijnberg
Alle rechten voorbehouden

 

 UW REACTIES!

De objecten in Beeld en Zinnebeeld lokken over het algemeen veel gevoelens op. Uw reacties op vorige afleveringen vindt u in het archief.