[Nederland]


maandag
12 mei 1997

 

[Klik hier.....]
[CMG]
[Belasting besparen?]

Stormvloedkering
klaar voor orkaan

Van onze Rotterdamse redactie - HOEK VAN HOLLAND, maandag

Na 44 jaar bouwen en vechten tegen het water is de aanleg van de Deltawerken voltooid. Koningin Beatrix liet zaterdag de deuren van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, de zogenoemde Maeslantkering, zakken. Daarmee zijn de Deltawerken, die begonnen na de watersnood in 1953, officieel afgerond.

Met een symbolische draaibeweging van een lier kwamen beide kolossale deuren uit de oevers. Bijna een half uur later zaten de deuren potdicht, waarna een vuurwerk van de aannemers en de koninklijke marine deze historische mijlpaal markeerden.

Jaren van noeste arbeid moeten ons land in de toekomst besparen van een tweede watersnood.

Slechts een paar honderd mensen waren getuige van het bezoek van Koningin Beatrix. Zij hoorden minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat lovend spreken over de bouwers van het ƒ965 miljoen kostende project. Voor het eerst was een groep aannemers en niet Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor een groot waterbouwkundig project.

Neptunus

Volgens de bewindsvrouw is Neptunus een zware slag toegebracht. "De zee is een sluipend roofdier dat bij storm zonder al teveel problemen kon oprukken tot Rotterdam en Dordrecht. Vanaf nu slaat de val dicht zodra de dreiging te groot wordt. Het roofdier veilig buitengesloten."

Of dat werkelijk het geval is, zal vandaag moeten blijken. In de loop van de dag zal de stormvloedkering volledig zijn getest, waarbij de drijvende deuren voor het eerst helemaal afzinken om vervolgens weer drijvend te worden gemaakt. Hierdoor zal het scheepvaartverkeer tot vanavond half zeven gestremd zijn.

De gehele constructie is 600 meter breed. De kromme en holle deuren (elk driehonderd meter lang, de grootte van de Eiffeltoren in Parijs) zijn eigenlijk een soort schepen die normaal in dok langs de oevers liggen. Tijdens het ontwerpen van de Maeslantkering hebben de ingenieurs het menselijk schoudergewricht bestudeerd, omdat de deuren dergelijk ingewikkelde bewegingen zouden moeten kunnen maken. De deuren moeten immers niet alleen naar elkaar toe kunnen gaan, maar ook nog het water in kunnen zakken.

Automatisch

De beide deuren komen via de computer automatisch in actie bij een peil van drie meter boven NAP. Ingenieurs van Rijkswaterstaat verwachten dat stormvloedkering eens in de vijf jaar in werking moet worden gesteld om het achterland tegen het wassende water te beveiligen.

Minister Jorritsma heeft voor dit peil gekozen na uitvoerig overleg met de burgers in zuidelijk Zuid-Holland. Die wilden al een sluiting bij een lager peil, waardoor de deuren om de paar jaar dicht zouden gaan. Het Havenbedrijf van Rotterdam pleitte voor een veel latere sluiting, waardoor de deuren nog maar eens in de tien jaar dicht zouden gaan om zo de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen. De minister koos voor de gulden middenweg.

 


Auteursrechten voorbehouden 1996-1997, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam


De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape of Microsoft Internet Explorer