[Nederland]


zaterdag
29 maart 1997

 

Koningskoppel voelt zich slachtoffer IRT

door Fred Soeteman - DEN HAAG, zaterdag

Onherkenbaar, met motor-helmen op, hebben de meest besproken politiemannen uit de IRT-affaire, Langendoen en Van Vondel, de eerste fase van hun meineed-proces doorstaan.

Het duurt nog vier en een halve maand voordat de strafzaak tegen het gewezen 'Koningskoppel' van de Haarlemse criminele inlichtingendienst (CID) werkelijk begint. De rechter-commissaris moet nog zo'n 25 getuigen verhoren.

Maar de toon is gisteren gezet: Toen de tv- en fotocamera's de rechtszaal uit waren, en de helmen af gingen, zei Klaas Langendoen (41), in tegenstelling tot Joost van Vondel (42) dat hij tijdens zijn proces "zal gaan praten". Meteen al zei hij: "Ik heb geen politieke vrienden die in staat zijn zaken naar hun hand te zetten, zodat géén meineed-onderzoeken worden begonnen..."

Hij kondigde aan dat Van Vondel en hij zullen aantonen dat zij als enigen? door de IRT-zaak zijn 'geslachtofferd'.

Het duo staat terecht wegens liegen tijdens hun verhoren door de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Van Traa), najaar 1995. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat onder hun regie zo'n 100.000 kilo softdrugs op de markt is gekomen, en dat ruim tweemaal zoveel als 'gecontroleerde doorlevering' is geïmporteerd, maar dat moet in deze procedure buiten beschouwing blijven, zei officier van justitie mr. F. Slits.

Sapman

Het verwijt omvat alleen dat de CID-chef en zijn medewerker onder ede hebben verklaard dat zij nooit sommen geld hebben betaald aan de informant die bekend is geworden als 'Sapman'. Deze moet met een vruchtensappenfabriek in Ecuador hebben gefungeerd als dekmantel bij verraden drugstransporten. Van Vondel wordt tevens verweten dat hij Sapman later heeft willen beïnvloeden. Hij moet hebben gezegd dat hij zijn verklaringen beter kon intrekken omdat anders criminelen hem de keel wel eens konden doorsnijden. Want als het koningskoppel in het gevang belandt kunnen zij de onderwereld "niet meer in bedwang houden", was de boodschap.

Van Vondels raadsman mr. G. Spong kondigde aan dat de verdediging zal aantonen dat Sapmans verhalen "stukje bij beetje, maar van a tot z uit de lucht gegrepen zijn". Officier mr. Slits legde er de nadruk op dat het niet de bedoeling is, de hele IRT-zaak nog eens dunnetjes over te doen. "Het gaat om een simpele meineed", meent hij. Onder de getuigen die (nader) worden gehoord zijn de Amsterdamse officier van justitie F. Teeven en Sapman en diens broer en echtgenote.

Het proces wordt mogelijk hervat op 16 september, maar misschien wordt er rekening mee gehouden dat advocaat Spong dan ook wordt verwacht in Amsterdam, bij het hoger beroep van 'De Hakkelaar'.

 


Auteursrechten voorbehouden 1996-1997, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam


De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape of Microsoft Internet Explorer