[Nederland]


donderdag
6 maart 1997

 

Chirac laat Nederland tijdelijk met rust

door Pieter Nijdam - PARIJS, donderdag

De Franse president Chirac zal Nederland gedurende het EU-voorzitterschap met rust laten over het drugsbeleid. Dat is de verwachting van minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) na afloop van een lunch op het Elysée in Parijs.

Premier Kok, die samen met Van Mierlo en diens Franse collega De Charette voor het werketentje waren uitgenodigd door Chirac, zei na afloop dat de Franse regering Nederland volledig zal steunen om in juni tot een succesvolle afronding te komen van de intergouvernementele conferentie (IGC) over de hervorming van de Europese Unie.

Kok en Van Mierlo verklaarden dat de lunch, die een uur langer duurde dan gepland, in een bijzonder prettige sfeer verliep en dat de betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk momenteel uitstekend zijn.

Amicaal

"Ook persoonlijk konden we het goed met elkaar vinden. We moeten tenslotte op een praktische wijze samenwerken", aldus Kok, die even tevoren op amicale wijze afscheid nam van Chirac op diens bordes.

De premier kon echter niet verhelen dat er over de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het drugsbeleid nog steeds grote meningsverschillen bestaan met president Chirac. Hij haastte evenwel te benadrukken dat de laatste tijd intensief wordt samengewerkt om de drugsoverlast te beperken.

Van Mierlo voegde daaraan toe dat hij na het gesprek met Chirac en De Charette "niet de indruk had gekregen" dat Parijs ons land met het drugsbeleid onder druk wil zetten, teneinde een voor Frankrijk gunstig resultaat van de IGC te bewerkstelligen.

Premier Kok bevestigde voorts dat Frankrijk voorstander is van maximaal tien Europese Commissarissen in een uitgebreide Europese Unie, die bij toerbeurt wisselen. Parijs is bereid af te zien van een eigen commissaris, als de onderlinge stemverhoudingen tussen de lidstaten worden gewijzigd.

Thans hebben de grote Europese landen elk tien stemmen en de Benelux, die vaak als één blok stemt, gezamenlijk twaalf stemmen. Parijs vindt die verhouding onevenredig gezien het grote aantal inwoners van Frankrijk in vergelijking met dat van de Benelux.

Premier Kok zal als EU-voorzitter dit Franse standpunt serieus betrekken bij de IGC-onderhandelingen, die uiteindelijk tot het Verdrag van Amsterdam moeten leiden.

Op een ander punt ving Chirac echter bot bij Kok. De Nederlandse premier piekert er niet over om de bevoegdheden van het Europese Parlement aan banden te leggen. De Franse regering wil evenwel dat het Europarlement niet zomaar kritiek kan uitoefenen op nationale wetgeving, zoals onlangs gebeurde met de nieuwe Franse immigratiewet.

Premier Kok (links) en de Franse president Chirac zijn na de lunch op het Elysée in Parijs nog volop in overleg. FOTO: REUTERS

 


Auteursrechten voorbehouden 1996-1997, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam


De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape of Microsoft Internet Explorer