[Buitenland]


woensdag
26 februari 1997

 

Schaap Dolly werpt
ethische vragen op

Van onze redactie buitenland - AMSTERDAM, woensdag

Het wetenschappelijk succes van het Schotse team, dat uit het genetisch materieel van een volwassen schaap een kloon produceerde, heeft alom opschudding veroorzaakt. De belangrijkste vraag die oprijst, luidt: hoe kunnen we voorkomen dat als volgende stap een mens gekloond wordt.

De wetenschappers van het Roslin Institute in Edinburgh, onder leiding van dr. Ian Wilmut, hadden een jaar eerder al
[Het gekloonde schaap Dolly]

Foto: AP

Het gekloonde schaap Dolly.
twee identieke Welshe bergschapen gemaakt met behulp van embryo's. Bij embryo's kunnen de cellen zich nog in elke richting ontwikkelen; de cellen van een volwassen dier hebben hun vastomlijnde taak al.

Het Schotse team kondigde vorig jaar aan een 'schaap op maat' te willen ontwikkelen. Met name een schaap dat bepaalde proteïnen produceert die voor medicijnen kunnen worden gebruikt. Nu die wens is vervuld heeft dr. Wilmut nogmaals benadrukt dat zijn experimenten gericht zijn op medische toepassing zoals de productie van proteïne en het ontwikkelen van dierlijke lichaamsdelen die gebruikt kunnen worden voor transplantatie op mensen. Zelf noemde hij de mogelijkheid mensen te klonen "weerzinwekkend".

In Groot-Brittannië heerst een gevoel van nationale trots dat Britse geleerden de wetenschappelijke doorbraak hebben bewerkstelligd. Maar er is ook zorg over de risico's die het met zich mee brengt.

De Duitse bisschoppenconferentie beschouwt het experiment als een ongeoorloofde ingreep in de schepping. "Het klonen door mensen is in de diepste zin van het woord onmenselijk", aldus de rooms-katholieke moraaltheoloog Johannes Reiter.

Controle

De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 1995, de Brit van Poolse afkomst Joseph Rotblat, heeft gisteren opgeroepen een internationaal comité in te stellen voor de controle op wetenschappelijk onderzoek. Rotblat, die zich jarenlang heeft ingezet om de nucleaire wapenwedloop te beteugelen, wees erop dat er vele wetenschappelijke gebieden zijn waar potentieel gevaarlijke ontwikkelingen op de loer liggen.

In de Verenigde Staten heeft president Bill Clinton de adviescommissie voor bio-ethiek bevolen onderzoek te doen naar de gevolgen van het geslaagde Schotse kloon-experiment voor mensen. Clinton meent dat deze wetenschappelijke doorbraak grote voordelen mag hebben voor landbouw en veeteelt, maar dat de commissie moet bezien welke wetswijzigingen noodzakelijk zijn om de wetenschap bij te kunnen houden.

Eerder al had Clinton geweigerd federale fondsen beschikbaar te stellen voor onderzoek naar het klonen van menselijke embryo's. Lori Andrews, hoogleraar in de rechtswetenschappen, waarschuwt in de krant USA Today dat dergelijk onderzoek thans nog niet bij de wet verboden is. "Niemand hield dit voor mogelijk, dus niemand heeft tot nu toe gedacht aan de juridische consequenties."

Zijn collega John Robertson zegt dat bijvoorbeeld het erfrecht zou moeten worden aangepast. Hij voorziet bovendien dat "gekloonde" mensen hun oudere evenbeelden een proces kunnen gaan aanspannen omdat hun het recht van menselijke uniekheid is ontnomen.

 


Auteursrechten voorbehouden 1996-1997, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam


De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape of Microsoft Internet Explorer