" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
1. Hoe pakt u de criminaliteit aan?

PvdA
Extra politie en een betere bereikbare politie in de steden (wijkposten) en op het platteland. Snellere rechtspraak. Lik op stuk, vooral bij kleine criminaliteit. Meer geld voor preventie en aanpakken van jeugdcriminaliteit.

VVD
De politiesterkte uitbreiden met 5000 man. Politie op straat werkt preventief. Ook moet de pakkans bij het overtreden van wetten worden vergroot.

CDA
Zevenduizend extra agenten. Elke gemeente moet een politiepost hebben die 24 uur bemenst is. Meer mogelijkheden, bijvoorbeeld pepperspray. Daarom aandacht voor de overdracht van waarden en normen in het gezin en op school.

 
Vragenlijst
2. Bezuinigingen?


D66
Daders moeten direct geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden. Uitbreiding sterkte politie, openbaar ministerie en rechterlijke macht.

GroenLinks
Daders worden snel berecht en bestraft. De straf bevat ook een opvoedkundig element zodat herhaling minder vaak voorkomt. Voorkomen van criminaliteit is nog beter. Jongeren die dreigen te ontsporen krijgen begeleiding op het gebied van scholing en werk. Verder minder bureaucratie en meer blauw op straat.

RPF
De politie moet in stad en land genoeg capaciteit hebben. Ze moet in elk noodgeval snel ter plaatse kunnen zijn. Lik-op-stuk-beleid; grote èn kleine criminaliteit aanpakken; aandacht voor normen en waarden in gezin, school en bedrijf.

 
Vragenlijst
2. Bezuinigingen?


CD
De CD is voor zwaardere straffen, zo ook het invoeren van de doodstraf.

Senioren 2000
Lik-op-stuk-beleid, minimumstraffen opnemen in strafrecht, meer blauw op het platteland

SP
Aanpakken van oorzaken van asociaal en crimineel gedrag. Meer aandacht voor normen en waarden in het onderwijs. Meer toezicht in stadscentra en woonwijken. Terugdringen van herhaling van crimineel gedrag door meer aandacht voor opvang in de samenleving van (ex)gedetineerden.

 
Vragenlijst
2. Bezuinigingen?


SGP
Tenminste 8000 agenten meer, met name op platteland. Meer inzet vrijwillige politie en lik-op-stukbeleid. Herstel zeden- en veldpolitie.

GPV
Ouders, leerkrachten, wijkbewoners, jongeren en ondernemers onder regie van de politie medeverantwoordelijk maken voor bestrijding van criminaliteit. Meer politie op straat en in plattelandsgemeenten. Lik-op-stuk-beleid ten aanzien van geweld op straat, terugdringing van het aantal coffeeshops en versterking van het opsporingsapparaat en de rechterlijke macht.

AOV/Unie55+
Politie dient zichtbaar aanwezig te zijn, ook te voet of op de fiets en vooral 's avonds. De wijkagent moet voor zijn eigen wijk verantwoordelijkheid en bevoegdheden terugkrijgen en het buurtwerk moet ingeschakeld worden om de sociale verbanden te versterken.

 
Vragenlijst
2. Bezuinigingen?