overzicht politieke gastenboeken

Wim Kok (PvdA), 1 mei 1998:

Sterk en sociaal (III)

Het zijn nu bijzondere dagen. Gisteren, 30 april, hebben we Koninginnedag gevierd. Vandaag is het de dag van de arbeid. Morgen wordt in Brussel een besluit genomen over de invoering van de Euro. Nederland en de meeste andere lidstaten van de Europese Unie krijgen één munt. De Europese Unie is van grote betekenis, ook voor Nederland.

Zij heeft onze economie grote mogelijkheden geboden en veel sterker gemaakt. De interne markt biedt bedrijven afzetmogelijkheden en consumenten meer keuzes en, vanwege de concurrentie, lagere prijzen. De nieuwe Europese munt, de Euro, zal eraan bijdragen dat de interne markt beter functioneert. Voor de consument worden de prijzen vergelijkbaar en verdwijnen de kosten voor het wisselen van geld. Investeerders en bedrijven lopen geen valutarisico's meer.

Bevrijding
De betekenis van de Europese samenwerking reikt verder. Na dit weekeinde, op maandag 4 mei, herdenken wij de doden van de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei vieren wij de bevrijding van Nederland. Mijn houding tegenover de Europese samenwerking is bepaald door mijn vroegste ervaringen gedurende de oorlog. En in het bijzonder door de breed gedeelde behoefte in de jaren daarna om aan de vijandigheid in Europa een einde te maken. Het was die behoefte die ten grondslag lag aan de oprichting van de Europese Gemeenschap.

Het was dezelfde drijfveer die ons na de val van de muur, het lijkt een eeuwigheid geleden, deed besluiten de verdere uitbreiding van de Unie mogelijk te maken. Als je in deze tijd over idealen praat, dan vind ik een vreedzaam en welvarend Europa, dat ook aan voormalige communistische landen perspectief biedt, één van de allerbelangrijkste.

Vorige week heb ik u aangekondigd aan te geven waarom ik graag verder wil werken en welke hoofdzaken mij daarbij voor ogen staan. In het zicht van onze 'dag van de democratie', de verkiezingen van woensdag 6 mei, is dat van belang.

Verantwoordelijkheid
In de afgelopen achteneenhalf jaar heeft de Partij van de Arbeid regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Eerst met het CDA, de afgelopen jaren met de VVD en D66. De resultaten zijn er. Nederland is sterker en socialer geworden. Onze plaats in Europa verschilt hemelsbreed met die in de jaren tachtig. Wij hebben nu de meest concurrerende economie in Europa. De werkloosheid is tot de helft van die van onze buurlanden gedaald. Het sociaal minimum staat vergeleken met andere Europese landen op een hoog peil en is de afgelopen jaren verhoogd. Voor mensen met alleen aow nog het meest. Het door het kabinet gevormde miljardenfonds voor de aow maakt de welvaartsvaste aow voor de lange termijn beter betaalbaar.

Als het aan mij ligt, gaan we de komende jaren zo verder. Er is nog heel veel te doen. Wij zijn er nog lang niet. De gezondheidszorg heeft meer mensen nodig om de werkdruk te verlichten, de wachtlijsten te beperken en de aandacht voor de patiënt te vergroten. De veiligheid op straat vereist leefbare wijken en meer politie. Politie én justitie in de buurt zullen dichter bij de mensen staan en sneller kunnen optreden: 'lik op stuk'.

In het onderwijs moeten kinderen beter worden begeleid zodat minder jongeren de school zonder diploma verlaten. Kleinere klassen, meer computers in de klas en meer tijd voor leerkrachten om bij te blijven vormen de beste basis. Werk moet lonender worden. Door 'geld met geld maken' zwaarder te belasten kunnen de lasten voor werkende mensen worden verlicht. Mensen met aow-pensioen, een uitkering of het minimumloon zullen bij een meevallende economische groei als eersten in aanmerking komen voor een extra inkomensverbetering; bovenop de koppeling aan de stijging van de lonen in het bedrijfsleven.

Het is in de periode waarin ik verantwoordelijkheid heb gedragen, nooit gemakkelijk geweest. Er is veel dat beter had gekund en dat beter moet. Ik zou graag in staat worden gesteld om verder te werken aan het sterke en sociale Nederland dat mij voor ogen staat. U weet wat u aan mij heeft. Ik vat het maar zo samen; vanzelf gaat het niet, als u wilt dat ik verder kan, ga dan stemmen op 6 mei.

Wim Kok

overzicht politieke gastenboeken

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">